Vés al contingut (premeu Retorn)

Permanènica als estudis de Grau

Permanència als estudis de Grau

Compten tots els crèdits a l'efecte del còmput per calcular el paràmetre de resultats acadèmics i els 12 crèdits que s'han de superar el primer any d'estudis?

No , ja que no es tindran en compte els crèdits obtinguts per convalidació o reconeixement.

Què passa si no aprovo 12 crèdits el primer any?

La Comissió d'Avaluació et declararà "no apte de primer any acadèmic" . Aquests 12 crèdits han de ser d'assignatures cursades (no de convalidacions/reconeixements)

Si  vols continuar els estudis i creus que el teu cas es pot considerar com l'excepció que es preveu a l'article 5.7 "Continuïtat dels estudis" de l'apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau de la UPC, pots sol·licitar un quadrimestre addicional per a assolir els 12 ECTS de primer any. Has de fer-ho a través de l'e-Secretaria dins del termini establert i lliurar a Gestió Acadèmica de l'EEBE la documentació que justifiqui la teva sol·licitud.

I si no supero el rendiment mínim de la fase inicial (48 ECTS)?

 Si aquest és el teu cas, pots presentar la instància "Fer constar informació per a l'avaluació curricular" sol·licitant un quadrimestre addicional per assolir els 48 ECTS(1) de la Fase Inicial. Has de fer-ho a través de l'e-Secretaria dins del termini establert . Si la resolució és favorable podràs continuar els estudis normalment; en cas contrari, la Comissió d'Avaluació et declararà "no apte" i seràs desvinculat d'aquests estudis

 (1) Aquest 48 crèdits poden ser d'assignatures cursades i d'assignatures reconegudes o convalidades.

En el supòsit de que la resolució mantingui la teva qualificació de "no apte" i creguis que el teu cas es pot considerar com l'excepció que es preveu a l'article 5.7 "Continuïtat dels estudis" de l'apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau de la UPC, pots fer la sol·licitud dins del termini establert  a través de l'e-Secretaria i lliurar a Gestió Acadèmica de l'EEBE la documentació que justifiqui la teva sol·licitud.


IMPORTANT

En cas d'estar afectat pel canvi de pla d'estudis (820GRxx o 240GRxx) i que al curs 2016-17_1 hagis assolit els 48 ECTS necessaris per a la permanència als estudis, tot i que en el pla d'estudis EEBE (295GRxx) no tots estiguin dintre del bloc curricular Fase Inicial, si us plau, presenta la instància "Fer constar informació per a l'avaluació curricular" a la Comissió d'Avaluació a través de l'e-Secretaria dins de termini per tal de que no s'apliqui aquesta normativa al teu expedient. 

I si vull tornar a cursar els mateixos estudis o altres de diferents?


Si ets declarat o declarada "no apte" del rendiment mínim de la fase inicial o bé no has superat el mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic, pots continuar aquest estudi en un altre centre de la UPC o qualsevol estudi que no tingui la Fase Inicial comuna amb els estudis dels quals has estat exclòs, sempre que obtinguis la nova plaça per la via de preinscripció o d'acord amb les normes d'accés vigents per a aquells estudis.

Important: Si vols reiniciar uns estudis dels quals has estat exclòs o exclosa o vols iniciar estudis diferents, però amb una fase inicial comuna amb l'estudi en qüestió, pots fer-ho al cap de dos anys des del moment de la desvinculació. En aquest cas, també necessites obtenir l'autorització prèvia del rector o rectora, a part de tenir plaça assignada a través de l' Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat segons les normes d'accés vigents per a aquests estudis.