Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitar una plaça

Per a participar en un programa de mobilitat internacional o nacional durant el curs 2017-2018 cal de tenir en compte el següent:

INFORMAR-SE

 • Reunió informativa:15 de desembre de 2016 en 2 sessions, a escollir (10h i 15:30h)
 • Lloc: Sala d'actes.

REQUISITS

 • Depenen del programa d'intercanvi escollit.
 • A més, cada universitat té els seus propis requisits, bàsicament idiomàtics, i altres aspectes que cal tenir en compte en el moment de sol·licitar mobilitat. Consulta la web de cada destinació per conèixer-los.
 • Els estudiants amb plaça de mobilitat assignada i acceptada que renunciïn sense causa justificada, no podran participar en la següent convocatòria de mobilitat d’estudis.

SOL·LICITUD

 • Mitjançant e-Secretaria->Mobilitat a partir del 16 de gener fins el 31 de gener de 2017.
 • Estudiants del Màster en Enginyeria Química i del Màster en Ciencia i Enginyeria de Materials, així com, interessats en el programa CINDA o SICUE, hauran de passar per l'oficina dins del mateix termini.
 • Bústia de Relacions Internacionals per lliurar, si s'escau:
  - còpia del certificat/s d'idioma/es estranger (anglès, francès, alemany o italià segons la taula de certificats de la UPC) i tenint en compte els requisits de les universitats de destí sol·licitades
  - escrit indicant participació en programa de mentors SALSA'M i/o en grup M1
 • Les sol·licituds es resoldran tenint en compte els criteris per a determinar l'ordre d'assignació de places

RESOLUCIÓ DE MÈRITS

 • Publicació del llistat provisional de mèrits per a estudiants de Grau i per a Màster: 6 de febrer.
 • Període d'al·legacions: del 6 al 9 de febrer 
 • Publicació del llistat definitiu de mèrits per a estudiants de Grau i per a estudiants de Màster: 10 de febrer

ASSIGNACIÓ DE PLACES

 • Assignació provisional de places per a estudiants de Grau i per a estudiants de Màster27 de febrer

Els estudiants sense plaça assignada podran sol·licitar una de nova a partir del 17 de març.

 • Període d'al·legacions per e-Secretaria (altres instàncies de mobilitat): del 28 de febrer al 2 de març

 • Assignació definitiva de places per a estudiants de Grau i per a estudiants de Master6 de març

ACCEPTACIÓ DE L'ESTUDIANT

 • Període d'acceptació de plaça per part de l'estudiant mitjançant e-Secretaria: del 7 (a partir de les 12 hores) al 14 de març

 • Els estudiants amb plaça de mobilitat assignada i acceptada que renunciïn sense causa justificada, no podran participar en la següent convocatòria de mobilitat d’estudis.

REASSIGNACIÓ DE PLACES I ESTUDIANTS QUE NO HAVIEN SOL·LICITAT

 • Només en cas de no acceptar la plaça o no tenir cap assignada d'entre les sol·licitades en el període establert.

 • Per a la reassignació, tindran prioritat aquells estudiants que no tenien cap plaça assignada davant dels que han rebutjat la plaça. Aquells estudiants que no havien sol·licitat plaça podran fer-ho en els mateixos terminis però la seva sol·licitud será tractada després dels que van fer-ho en període ordinari.

 • Publicació de places vacants programa Erasmus i programa No Erasmus: 17 de març

 • Període de sol·licitud de places per eSecretaria (altres instàncies de mobilitat): del 20 al 24 de març

 • Reassignació de places a e-Secretaria: 27 de març

 • Període d'acceptació de plaça per part de l'estudiant mitjançant e-Secretaria: del 27 al 31 de març

SOL·LICITUD A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA

 • Amb plaça assignada i acceptada, caldrà demanar admissió a la universitat estrangera, dins del termini establert per cada centre (terminis fixats per al curs 2016-17).
 • Tota la documentació necessària durant tot el procés està disponible al nostre web.

PLACES DISPONIBLES A DATA 1 ABRIL 2017 

 Places disponibles a data 1 abril 2017  programa Erasmus i programa No Erasmus.