Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques acadèmiques externes

La Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la UPC estableix dues modalitats de pràctiques externes: curriculars i extracurriculars. 

1. Pràctiques externes curriculars

  • Activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis i tenen la mateixa consideració que qualsevol altre assignatura de la universitat
  • Són de caire optatiu (excepte en el cas del Grau d'Enginyeria Biomèdica)
  • Cal matricular-les a priori, ha de tenir un tutor, s'avalua i qualifica
  • Han d'estar vinculades als continguts formatius del pla d'estudis de la titulació

1.1. Pràctiques externes obligatòries

D'acord amb la definició del pla d'estudis al Grau d'Enginyeria Biomèdica s'han de realitzar pràctiques externes curriculars obligatòries (12 ECTS).

1.2. Pràctiques externes optatives 

Es contempla aquesta opció a les titulacions de Grau i de Màster de l'EEBE; en cas que d'estudiants de Grau d'Enginyeria Biomèdica, aquesta opció queda supeditada a l'autorització per part de la direcció d'estudis.

L'estudiant pot realitzar un mínim de 12 ECTS i un màxim de 18 (excepte casos d'expedients de Grau no adaptats als nous plans d'estudis, que resten subjectes a altres consideracions).

Condicions de la matrícula: en cas de voler cursar pràctiques externes per un nombre de crèdits superior a 12 ECTS, s'haurà d'optar entre una matrícula inicial de 12 ECTS i una segona matrícula en quadrimestres posteriors de 6 ECTS o bé, una única matrícula pel nombre concret de ECTS que es vulgui cursar sense opció a posteriors matrícules (apartat 2.4.6. NAGRAMA).

2. Pràctiques externes extracurriculars

  • Tenen els mateixos fins i condicions que les pràctiques curriculars, però no formen part del pla d'estudis ni del seu expedient acadèmic
  • No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars
  • L'estudiantat haurà de prendre la decisió en el moment de sol·licitar les pràctiques

 

3. NOTA IMPORTANT

Rendiment acadèmic

Les pràctiques externes curriculars i extracurriculars no han de comprometre el rendiment acadèmic de l'estudiant. A tal efecte, s'estableixen limitacions d'accés al conveni de pràctiques.

 

Tramitació de convenis

A partir del 14 de juliol no es tramitaran convenis de cooperció educativa.

Els convenis per al nou curs 2017-18, es podran tramitar a partir de l'1 de setembre 2017. Primer dia d'inici d'aquests convenis, 18 de setembre de 2017.