Vés al contingut (premeu Retorn)

Defensa

  • És pública i consisteix en dues fases:
  • Exposició per part de l'estudiantat d'un resum del contingut del TFG/TFM. El temps el fixa la presidència del tribunal i el fa saber prèviament (orientativament dura 30 minuts pel TFG/TFM). En cas de treballs de TFG de caire pràctic el límit de temps per estudiant/a pot ser de 45 minuts.
  • Defensa per part de l'estudiantat respecte les preguntes que el tribunal cregui pertinents.
  • El TFG/TFM amb més d'un/a estudiant/a ha de ser presentat i defensat conjuntament i amb la participació equivalent de cada un/a d'ells/es.
  • Si amb el TFG s'ha d'acreditar la competència genèrica de 3a llengüa, caldrà que la memòria i la defensa del TFG es facin en una tercera llengua (només per l'estudiantat que hagi accedit al grau abans del curs 2014/15).
  • El TFG/TFM realitzat en règim de mobilitat es defensarà a la universitat de destí, seguint les seves normes referides a la direcció i presentació.