Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Biomèdica

CALENDARI D'EXÀMENS DE REAVALUACIÓ

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820010

Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 23/01/2023 16:00 - 19:00

820007 

CAL

CÀLCUL / CALCULUS 25/01/2023 12:00 - 15:00

PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 23/01/2023 08:00 - 11:00

820008

ACM

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 24/01/2023 16:00 - 19:00

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 26/01/2023 08:00 - 11:00

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 25/01/2023 16:00 - 19:00

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 24/01/2023 12:00 - 15:00

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 25/01/2023 08:00 - 11:00

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 26/01/2023 16:00 - 19:00

820021

BB

BIOLOGIA / BIOLOGY 24/01/2023 08:00 - 11:00

 SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 23/01/2023 12:00 - 15:00

TERCER CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES
820031
SICSB
SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIONS EN LA SANITAT 25/01/2023 12:00 - 15:00

QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 24/01/2023 08:00 - 11:00