Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria de Materials

CALENDARI D'EXÀMENS DE REAVALUACIÓ

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820010

Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 23/01/2023 16:00 - 19:00

820007 

CAL

CÀLCUL / CALCULUS 25/01/2023 12:00 - 15:00

PRIMER CURS – SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

ECMA

295023

ESTRUCTURA I CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS / MATERIALS STRUCTURE AND CHARACTERIZATION 23/01/2023 12:00 - 15:00

820008

ACM

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 24/01/2023 16:00 - 19:00

295024

TERM
TERMODINÀMICA / THERMODYNAMICS 26/01/2023 12:00 - 15:00

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 26/01/2023 08:00 - 11:00

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295707
MEF

METAL.LÚRGIA FÍSICA / PHYSICAL METALLURGY 23/01/2023 16:00 - 19:00

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 25/01/2023 08:00 - 11:00

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 26/01/2023 16:00 - 19:00

295022

FP

FONAMENTS DE POLÍMERS / FUNDAMENTALS OF POLYMERS 23/01/2023 08:00 - 11:00

SEGON CURS – SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 24/01/2023 12:00 - 15:00

295710

PME
PROPIETATS MECÀNIQUES / MECHANICAL PROPIETIES OF MATERIALS 25/01/2023 12:00 - 15:00

TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295702

PCO
PLÀSTICS I COMPÒSITS / PLASTIC AND COMPOSITES 24/01/2023 16:00 - 19:00

 QUART CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295706

MNB
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS / NATURAL MATERIALS AND BIOMATERIALS 23/01/2023 08:00 - 11:00

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 24/01/2023 08:00 - 11:00

295713

TESU
TECNOLOGIA DE SUPERFÍCIES / SURFACE TECHNOLOGY 26/01/2023 12:00 - 15:00