Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Elèctrica

CALENDARI D'EXÀMENS DE REAVALUACIÓ

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820010

Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 25/1/2022 16.00-19.00h. A2.02, A2.03, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 25/1/2022 8.00-11.00h. A1.02, A1.03 i A1.04

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 28/1/2022 8.00-11.00h. A2.02, A2.03, A2.04 i A2.05

820019

TMS
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 27/1/2022 16.00-19.00h. A3.1, A3.2 i A3.3

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820013

MF

MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 26/1/2022 12.00-15.00h. A1.02, A1.03, A1.04 i A1.05

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 27/1/2022 8.00-11.00h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05 i A1.06

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 28/1/2022 16.00-19.00h. A1.02, A1.03, A1.04 i A1.05

SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 27/1/2022 12.00-15.00h. A1.13 i A1.14

 TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820121

CHTEE
CENTRALS HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES / HYDRAULIC AND THERMAL POWER PLANTS 28/1/2022 8.00-11.00h. A1.09

  QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 26/1/2022 8.00-11.00h. A1.02, A1.04  i A1.05