Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

CALENDARI D'EXÀMENS DE REAVALUACIÓ - QUADRIMESTRE PRIMAVERA


Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820010

 Q
QUÍMICA 27/06/2023 12.00-15.00h. A1.04 (1/2 més) i A1.14

820007

CAL

CÀLCUL 29/06/2023 08.00-11.00h. A1.11 (1/2 més), A1.13 i A1.14


Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 29/06/2023 12.00-15.00h. A0.01, A1.04(1/2 més), A1.05, A1.10, A1.11, A1.13 i A1.14

820011

CTM
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 26/06/2023 08.00-11.00h. A0.01(1/2 més), A1.04, A1.05, A1.10, A1.13 i A1.14

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 27/06/2023 08.00-11.00h. A1.04 (1/2 més), A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5, A3.6, A3.7, A3.8 i AS1.I9

ACM

820008

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 28/06/2023 08.00-11.00h. Sala d'actes, A0.01 (1/2 més), A1.03, A1.06, A1.14, A2.04, A2.05 i A2.14


Q3

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS 26/06/2023 16.00-19.00h. A1.04 (1/2 més), A1.09 i A2.04

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 28/06/2023 16.00-19.00h. A1.04( 1/2 més), A1.05 i A1.07

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 29/06/2023 16.00-19.00h. A1.04  (1/2 més), A1.08 i A1.10


Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820225

TCME
TEORIA DE CIRCUITS I MÀQUINES ELÈCTRIQUES 29/06/2023 08.00-11.00h. A1.04

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 26/06/2023 12.00-15.00h. A1.04 (1/2 més), A1.05 i A1.14


Q5

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820228

REGA
REGULACIÓ AUTOMÀTICA 26/06/2023 16.00-19.00h. A1.08

820221

RIVC

ROBÒTICA INDUSTRIAL I VISIÓ PER COMPUTADOR 27/06/2023 12.00-15.00h. A1.09


Q6

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820230

TCEIA
TÈCNIQUES DE CONTROL 29/06/2023 12.00-15.00h. A2.04

Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 28/06/2023 08.00-11.00h. A1.04 (1/2 més), A1.05 i A1.10