Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Elèctrica

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE PRIMAVERA


Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820007 

CAL
CÀLCUL 19/06/2023 08:00-11:00h A0.01 (1/2 més), A1.04, A1.05, A1.10 i A1.14

820010

 Q
QUÍMICA 13/06/2023 08:00-11:00h A0.01, A1.04, A1.05 i A1.10

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 15/06/2023 08:00-11:00h A0.01, A1.02 (1/2 més), A1.03, A1.04, A1.05 i A1.09

 820006

I

INFORMÀTICA 22/06/2023 08:00-11:00h A3.1 (1/2 més), A3.2, A3.3, A3.4, A3.5 i A3.6


Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 16/06/2023 .08:00-11:00h Sala d'actes, A0.01 (1/2 més), A0.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13, A1.14, A2.04, A2.05, A2.10, A2.11 i A2.14

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 14/06/2023 08:00-11:00h Sala d'actes, A1.02 (1/2 més), A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.11, A1.14, A2.04, A2.05, A2.13 i A2.14

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME 21/06/2023 12:00-15:00h Sala d'actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.04 (1/2 més), A1.05, A1.10, A1.13, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05 i A2.10

820019

TMS
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 16/06/2022 17:00-20:00h Sala d'actes, A0.01 (1/2 més), A1.05, A1.14, A3.1, A3.4, A3.5, A3.6, A3.7, A3.8 i AS1.I9

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 12/06/2023 08:00-11:00h. Sala d'actes, A0.01(1/2 més), A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.02, A2.13, A2.14


Q3

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820002

ES
ESTADÍSTICA 22/06/2023 16:00-19:00h A2.02, A2.04 (1/2 més), A2.05, A2.10 i A2.13

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS 16/06/2023 12:00-15:00h A1.04 (1/2 més), A1.05, A1.07, A1.10, A1.13 i A1.14

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 12/06/2023 16:00-19:00h A1.02, A1.04 (1/2 més), A1.10, A1.13 i A1.14

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 14/06/2023 12:00-15:00h A1.04 (1/2 més), A1.05, A1.10, A1.13 i A1.14


Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS 23/06/2023 12:00-15:00h Sala d'actes, A0.01, A0.02, A1.03, A1.04 (1/2 més), A1.10 i A1.14

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 20/06/2023 12:00-15:00h A0.01, A1.04 (1/2 més), A1.05, A1.14, A1.15 i A2.04

820123

CSEE

CIRCUITS I SENYALS 16/06/2023 08:00-11:00h A1.09

820127

ME1EE

MÀQUINES ELÈCTRIQUES I 12/06/2023 12:00-15:00h A1.13


Q5

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820128
ME2EE

MÀQUINES ELÈCTRIQUES II 13/06/2023 16:00-19:00h A1.12

820121

CHTEE
CENTRALS HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES 07/06/2023 16:00-19:00h A2.12


Q6

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820129
SEPEE

SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 19/06/2023 08:00-11:00h A1.07

820130

TCEE
TÈCNIQUES DE CONTROL 15/06/2023 12:00-15:00h A2.11

820122

CEEREE
CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES 15/06/2023 08:00-11:00h A1.07

 
Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 16/06/2023 08:00-11:00h A1.02, A1.03, A1.07, A2.02, A2.03 i A2.13