Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria de l'Energia

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS 09/01/2023 12:00 - 15:00

820006

I

INFORMÀTICA / INFORMATICS 20/01/2023 8:00 - 11:00

820007 

CAL
CÀLCUL / CALCULUS 12/01/2023 8:00 - 11:00

820010

 Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 16/01/2023 8:00 - 11:00

 PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 10/01/2023 16:00 - 19:00

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 11/01/2023 12:00 - 15:00

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 11/01/2023 16:00 - 19:00

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 13/01/2023 16:00 - 19:00

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM 19/01/2023 12:00 - 15:00

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 09/01/2023 16:00 - 19:00

820013

MF

MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 12/01/2023 16:00 - 19:00

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 16/01/2023 16:00 - 19:00

820002

ES

ESTADÍSTICA / STATISTICS 19/01/2023 16:00 - 19:00

820329

REEN

RECURSOS ENERGÈTICS / ENERGY RESOURCES 18/01/2023 8:00 - 11:00

 SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 09/01/2023 8:00 - 11:00

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS 17/01/2023 16:00 - 19:00

820323

GEEN
GENERACIÓ DE L’ENERGIA / ELECTRICAL ENERGY GENERATION 20/01/2023 8:00 - 11:00

 TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820325

GETF
GENERACIÓ TERMOFLUIDODINÀMICA / THERMAL AND FLUID DYNAMIC POWER GENERATION 11/01/2023 8:00 - 11:00

820328

RSE
REGULACIÓ DELS SECTORS ENERGÈTICS / ENERGY SECTOR REGULATION 16/01/2023 12:00 - 15:00

820324

EAE
EFICIÈNCIA I AUDITORIES ENERGÈTIQUES / EFFICIENCY AND ENERGY AUDITS 20/01/2023 12:00 - 15:00

  TERCER CURS – SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820326

TECE
TECNOLOGIA DE CENTRALS / POWER STATION TECHNOLOGY 09/01/2023 8:00 - 11:00

820331

TDEE
TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA / ELECTRICAL ENERGY TRANSMISSION AND DISTRIBUTION 13/01/2023 12:00 - 15:00

820327

COEE
CONVERTIDORS ESTÀTICS D’ENERGIA / STATIC ENERGY CONVERTERS 18/01/2023 12:00 - 15:00

QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / RENEWABLE ENERGIES 12/01/2023 12:00 - 15:00

295302

ENRE

ENERGIES RENOVABLES / RENEWABLE ENERGIES 17/01/2023 8:00 - 11:00