Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Elèctrica

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS 09/01/2023 12:00 - 15:00

820006

I

INFORMÀTICA / INFORMATICS 20/01/2023 8:00 - 11:00

820007 

CAL
CÀLCUL / CALCULUS 12/01/2023 8:00 - 11:00

820010

 Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 16/01/2023 8:00 - 11:00

PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 10/01/2023 16:00 - 19:00

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 11/01/2023 12:00 - 15:00

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 11/01/2023 16:00 - 19:00

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 13/01/2023 16:00 - 19:00

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM 19/01/2023 12:00 - 15:00

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 09/01/2023 16:00 - 19:00

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 12/01/2023 16:00 - 19:00

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 16/01/2023 16:00 - 19:00

820002

ES

ESTADÍSTICA / STATISTICS 19/01/2023 16:00 - 19:00

SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 09/01/2023 8:00 - 11:00

820123

CSEE
CIRCUITS I SENYALS / CIRCUITS AND SIGNALS 11/01/2023 16:00 - 19:00

820127

ME1EE

MÀQUINES ELÈCTRIQUES I / ELECTRICAL MACHINES I 16/01/2023 12:00 - 15:00

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS 17/01/2023 16:00 - 19:00

 TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820121

CHTEE
CENTRALS HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES / HYDRAULIC AND THERMAL POWER PLANTS 10/01/2023 8:00 - 11:00

820128

ME2EE

MÀQUINES ELÈCTRIQUES II / ELECTRICAL MACHINES II 18/01/2023 12:00 - 15:00

 TERCER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820129

SEPEE
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA / ELECTRIC POWER SYSTEMS 13/01/2023 8:00 - 11:00

820122

CEEREE

CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES / POWER PLANTS AND RENEWABLE ENERGIES 17/01/2023 8:00 - 11:00

820130

TCEE
TÈCNIQUES DE CONTROL / CONTROL TECHNIQUES 20/01/2023 8:00 - 11:00

 QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820141

ASEPE
ANÀLISI DE SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA / ANALYSIS OF ELECTRICAL POWER SYSTEMS 11/01/2023 12:00 - 15:00

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 12/01/2023 12:00 - 15:00