Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Biomèdica

CALENDARI D'EXÀMENS PARCIALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820007 

CAL

 

 

CÀLCUL / CALCULUS

05/11/2020

Online
14.05-15.25h.

26/11/2020

Online
14.05-15.25h.

10/12/2020

Online
14.05-15.25h.

820004

F1FM

 

FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS

11/11/2020

Online

12.05-13.25h.

16/12/2020

Presencial

12.05-13.25h.

820010

 Q
QUÍMICA / CHEMISTRY

03/12/2020

Presencial

14.05-15.25h.

820006

I

 

 

INFORMÀTICA / INFORMATICS

19/11/2020

Online
14.05-15.25h.

21/01/2020

Online

14.05-15.25h.

 PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820005

F2FE

 

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM

21/10/2020

Presencial

12.05-13.25h.

02/12/2020

Presencial

12.05-13.25h.

820008

ACM

 

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 14/10/2020 Online 12.05-13.25h.

04/11/2020

Online

12.05-13.25h.

25/11/2020

Online

12.05-13.25h.

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS

 

 

 

28/10/2020

Online

13.35-14:55h

05/11/2020

Presencial
14.05-15.25h.

16/12/2020

Online

13.35-14:55h

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY

12/11/2020

Presencial

14.05-15.25h.

820019

TMS

 

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY

18/11/2020

Online

 

12.05-13.25h.

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820002

ES

 

 

 

ESTADÍSTICA

15/10/2020

Online

 

14.05-15.25h.

12/11/2020

Online

 

15.35-16:55h.

10/12/2020

Online

 

14.05-15.25h.

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS

11/11/2020

Presencial

12.05-13.25h.

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS

19/11/2020

Online
15.35-16:55h.

 SEGON CURS – SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820001

E

EMPRESA / BUSINESS

05/11/2020

Online

15.05-16.55h.

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER

18/11/2020

Online
13.35-14:55h

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS

28/10/2020

Presencial

12.05-13.25h.

16/12/2020

Presencial

12.05-13.25h.

QUART CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION

28/10/2020

Online
13.35-14:55h