Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria de l'Energia

CALENDARI D'EXÀMENS PARCIALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820007 

CAL
CÀLCUL / CALCULUS 03/11/2022 15:30 - 17:00 A0.01, A0.02, A0.03, A1.02, A1.03, A1.05, A1.10, A1.11(1/2 més), A1.14, A2.02, A2.03, A2.04, A2.05, A2.09, A2.10, A2.13, A2.14 i Sala d'actes

820004

F1FM

 

FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS 26/10/2022 12:00 - 13:30 A0.01, A0.02, A1.02, A1.04, A1.05, A1.06, A1.09, A1.10, A1,13, A1.14, A2.02 (1/2 més), A2.03, A2.05, A2.10, A2.13, A2.14 i Sala d'actes
30/11/2022 12:00 - 13:30 A0.01, A0.02, A1.02, A1.04, A1.05, A1.06, A1.09, A1.10, A1,13, A1.14, A2.02 (1/2 més), A2.03, A2.05, A2.10, A2.13, A2.14 i Sala d'actes

820010

 Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 16/11/2022 12:00 - 13:30 A0.01, A0.02, A1.02, (1/2més), A1.04, A1.05, A1.06, A1.09, A1.10, A1.13, A1.14, A2.03, A2.05, A2.10, A2.13 I A2.14

 PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM 19/10/2022 12:00 - 13:30 A0.01, A1.04,
A1.10 (1/2més),
A1.14
24/11/2022 14:00 - 15:30 A0.01, A1.04,
A1.10 i A2.04 (1/2 més)

820009

CNED

CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 10/11/222 14:00 - 15:30 A1.6, A1.7, A1.9, A2.6, A2.7 i A2.9, A3.4, A3.7 i A3.8

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS

 

 

02/11/2022 13:30 - 15:00 A0.01 (1/2 més), A1.02, A1.04, A1.05, A1.10 i A1.14
23/11/2022 12:00 - 14:00 A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10 i A1.14 (1/2 més)

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 16/11/2022 13:30 - 15:00 A0.01 (1/2 més), A1.04, A1.05, A1.10 i A1.14

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 09/11/2022 12:00 - 15:00 A3.5, A3.6 i A3.7

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820002

ES

ESTADÍSTICA 19/10/2022 13:30 - 15:00 A0.01 (1/2 més), A1.04,
A1.05, A1.14, A2.14 i
Sala d'actes
24/11/2022 15:30 - 17:00 A0.01 (1/2 més), A1.04,
A1.05, A1.14, A2.14 i
Sala d'actes

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 17/11/2022 14:00 - 15:30 A0.02, A1.02, A1.03, A1.05 (1/2 més), A1.10, A2.02, A2.03, A2.06, A2.10 i A2.13

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS 03/11/2022 14:00 - 15:30 A0.01, A1.02, A1.10, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.11

820013

MF

MECÀNICA DE FLUIDS / MECHANICAL SYSTEMS 26/10/2022 13:30 - 15:00 A0.01, A1.02, A1.04, A1.05 (1/2 més), A1.10, A1.11 A1.14 i A2.14

 SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820001

E

EMPRESA / BUSINESS 27/10/2022 15:30 - 17:00 A1.02, A1.04 (1/2 més) i A1.05

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 02/11/2022 12:00 - 13:30 A1.04, A1.05 i  A1.06 (1/2 més)

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS
26/10/2022 12:00 - 13:30 A1.03, A1.11, A2.04, A2.08, A2.09 (1/2 més) i A2.11
21/12/2022 12:00 - 13:30 A0.01 (1/2 més), A1.04,
A1.05 i A2.14

QUART CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 02/11/2022 13:30 - 15:00 A0.02 (1/2 més), A1.13, A2.02, A2.03, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14
22/12/2022 14:00 - 15:30 A0.01, A1.02 (1/2 més), A1.04, A1.05, A1.10, A1.11, A2.04 i A2.10