Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

CALENDARI D'EXÀMENS PARCIALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820007 

CAL

 

 

CÀLCUL / CALCULUS

21/10/2021

15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.03, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

18/11/2021

15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.03, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

2/12/2021

15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.03, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

9/12/2021

15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.03, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

820004

F1FM

 

FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS

27/10/2021

12.05-13.25h. Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10, A2.11, A2.13 i A2.14

1/12/2021

13.35-14:55h Sala d'Actes, A0.01, A0.02, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10, A2.11, A2.13 i A2.14

820010

 Q

QUÍMICA / CHEMISTRY

17/11/2021

12.05-13.25h. Sala d'Actes, A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14

 PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820005

F2FE

 

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM

20/10/2021

13.35-14:55h A0.01, A1.04, A1.14, A2.04, A2.14

25/11/2021

14.05-15.25h. A0.01, A1.04, A1.14, A2.04, A2.14

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS

 

 

 

28/10/2021

14.05-15.25h. Sala d'actes, A3.1, A3.2, A3.4, AS1.9, A0.01, A0.02 i A1.04

11/11/2021

14.05-15.25h. A3.4, A3.5, A3.6, A3.8, A1.09, A2.03, A2.04, A2.05 i A2.13

15/12/2021

12.05-13.25h. A3.4, A3.5, A3.6, A3.8  A0.01, A0.02, A1.02, A1.10, A2.10 i A2.13

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS

 

13/10/2021

13.35-14:55h Sala d'Actes, A1.04, A1.05 i A1.14

3/11/2021 

13.35-14:55h Sala d'Actes, A1.04, A1.05 i A1.14

24/11/2021

13.35-14:55h Sala d'Actes, A1.04, A1.05 i A1.14

820011

CTM
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY

17/11/2021

13.35-14:55h A1.02, A1.04, A1.05, A1.10 i A1.14

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY

10/11/2021

12.05-13.25h. A3.4, A3.5, A3.6, A3.7 i A3.8

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820002

ES

ESTADÍSTICA 06/10/2021 12.05-13.25h. Sala d'Actes, A0.01, A1.04 A1.14, A2.04 i A2.14
04/11/2021   15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A1.04 A1.14, A2.04 i A2.14
25/11/2021 15.35-16.55h. Sala d'Actes, A0.01, A1.04 A1.14, A2.04 i A2.14

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS

10/11/2021

13.35-14:55h A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS

4/11/2021

14.05-15.25h. A0.01, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13 i A1.14

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS

27/10/2021

13.35-14:55h A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13 i A1.14

 SEGON CURS – SEGON QUADRIMESTRE

CODI NOM ASSIGNATURA DIA HORARI AULES

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER

3/11/2021

12.05-13.25h. A1.02, A1.04 i A1.05

820001

E

EMPRESA

28/10/2021

15.35-16.55h. A1.03, A1.04 i A1.05

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS

27/10/2021

12.05-13.25h. A1.03, A1.09, A1.11, A2.03, A2.06 i A2.07

22/12/2021

12.05-13.25h. A1.14, A2.04,  A2.10 i A2.14

TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820224

ELDI

ELECTRÒNICA DIGITAL / DIGITAL ELECTRONICS

4/11/2021

14.05-15.25h. A2.10 i A2.14

TERCER CURS – SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820222

EAEIA

ELECTRÒNICA ANALÒGICA

10/11/2021

13.35-14:55h A2.02 i A2.13

QUART CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION

3/11/2021

13.35-14:55h A2.02, A2.04, A2.05, A2.10, A2.13 i A2.14

22/12/2021

13.35-14:55h A3.3, A3.4, A3.5, A3.6, A3.7, A3.8, AS1.9, A1.14 i A2.14