Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Elèctrica

Calendari d'exàmens parcials quadrimestre de primavera

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 30/03/2022 12:05-13:25h. A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14
18/05/2022 13:35-14:55h. A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14

820007 

CAL

 

CÀLCUL 24/03/2022 14:05-15:25h. A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.04 i A2.14
21/04/2022 14:05-15:25h. A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.04 i A2.14
12/05/2022 14:05-15:25h. A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.04 i A2.14
25/05/2022 13:35-14:55h. A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.04 i A2.14

820010

 Q
QUÍMICA 27/04/2022 12:05-13:25h. A0.01, A1.04, A1.14, A2.04

PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 16/03/2022 13:35-14:55h. A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14
06/04/2022 13:35-14:55h. A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14
04/05/2022 13:35-14:55h. A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME 23/03/2022 13:35-14:55h. A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14
11/05/2022 13:35-14:55h. A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.13, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14

820009

CNED

CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 07/04/2022 15:35-16:55h. Sala d'Actes, A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5, A3.6, A3.7, AS1.I9 A1.06, A1.09, A2.06 i A2.09

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 27/04/2022 13:35-14:55h. A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10, A1.14, A2.04, A2.05, A2.10 i A2.14

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 20/04/2022 12:05-13:25h.

A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5, A3.6, A3.7, A3.8, A2.02, A2.03, A2.04, A2.05, A2.06, A2.10, A2.13 i A2.14

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820002

ES

 

ESTADÍSTICA 09/03/2022 12:05-13:25h. A1.14, A2.04, A2.05 i A2.14
21/04/2022 15:35-16:55h. A1.14, A2.04, A2.05 i A2.14
12/05/2022 15:35-16:55h. A1.14, A2.04, A2.05 i A2.14

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 07/04/2022 14:05-15:25h. A1.04, A1.14, A2.04, A2.14

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS 20/04/2022 13:35-14:55h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10 i A1.14

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 30/03/2022 13:35-14:55h. A1.04, A1.05, A1.10, A1.14

SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820001

E

EMPRESA 31/03/2022 15:35-16:55h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.10 i A1.14

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 06/04/2022 12:05-13:25h. A0.01, A1.04, A1.05, A2.04, i A2.14

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS 30/03/2022 12:05-13:25h. A2.02, A2.03, A2.04, A2.05, A2.06, A2.10, A2.13 i A2.14
01/06/2022 13:35-14:55h. A2.02, A2.03, A2.04, A2.05, A2.06, A2.10, A2.13 i A2.14

QUART CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODI NOM ASSIGNATURA DIA HORARI AULES
820014
OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 06/04/2022 13:35-14:55h. A1.03, A1.09, A1.13, A2.03, A2.06 i A2.13
25/05/2022 12:05-13:25h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05 i A1.10