Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació anual

La Comissió Acadèmica de cada programa és l’òrgan responsable d'avaluar als alumnes de doctorat basant-se en la documentació que els directors de tesi fan arribar a Doctorat-Gestió Acadèmica (EEBE).

 

De l'1 al 15 de juny:

L'estudiant és el responsable d'actualitzar i fer arribar al seu director de tesi:

  • DAD (Document d’activitat del doctorand). Aquest document és acumulatiu. Cal anar introduint les activitats realitzades durant el curs acadèmic (obriu en una finestra nova: https://doctorat.upc.edu/ca/gestio-academica/impresos)
  • PR (el Pla de recerca actualitzat) Els estudiants de primer any només cal que lliurin el DAD

Durant aquest període Gestió Acadèmica farà arribar a cada director de tesi les actes dels doctorand que dirigeixi.

 

Del 15 al 30 de juny:

El director de tesi és el responsable de fer arribar a Doctorat-Gestió Acadèmica (EEBE):

  • Acta de Valoració del doctorand
  • DAD (Document d’activitat del doctorand)
  • PR (Pla de recerca actualitzat

IMPORTANT: Sense aquesta documentació la Comissió Acadèmica no podrà avaluar l’estudiant.)

 

Abans del 20 de juliol:

La Comissió Acadèmica del programa valorarà el progrés del Pla de Recerca, el DAD i l’Acta lliurada pel director/s de tesi. La qualificació pot ser: Satisfactori o No satisfactori.

Gestió Acadèmica introduirà les qualificacions a l’expedient de cada doctorand.

Sense qualificació del curs no es pot formalitzar la matricula del curs següent.

 

Revisió dels actes d'avaluació:

Dues avaluacions consecutives no satisfactòries son motiu de baixa en el programa.

Contra els actes d’avaluació de les comissions acadèmiques, el doctorand o doctoranda pot presentar una al·legació motivada degudament davant la mateixa comissió acadèmica del programa, que l’ha de resoldre en un termini de 15 dies hàbils.

Es pot recórrer contra els actes d’avaluació de les comissions acadèmiques mitjançant un recurs d’alçada davant el rector o rectora.