Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis Grau en Enginyeria de Materials

Consulteu els idiomes d'impartició als horaris o a la mateixa guia docent de l'assignatura.

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docentImpartició (1)
Q1 CÀLCUL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
EXPRESSIÓ GRÀFICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FÍSICA I : FONAMENTS DE MECÀNICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
INFORMÁTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
QUÍMICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q2 ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CÀLCUL NUMÈRIC-EQUACIONS DIFERENCIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FÍSICA II : FONAMENTS D’ELECTRO-MAGNETISME 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TERMODINÀMICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ESTRUCTURA I CARACTERIZACIÓ DE MATERIAL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q3 ESTADÍSTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FONAMENTS DE POLÍMERS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES ELÈCTRICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES MECÀNICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
METAL·LÚRGICA FÍSICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q4 EMPRESA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES ELECTRÒNICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
MECÀNICA DE FLUIDS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q5 MÈTODES NUMÈRICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
MATERIALS CERÀMICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
MATERIALS METÀL·LICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
PROPIETATS ELÈCTRIQUES I MAGNÈTIQUES DELS MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
PLÀSTICS I COMPÒSITS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
Q6 PROPIETATS ÒPTIQUES, TÈRMIQUES I ACÚSTIQUES DELS MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
P
RECICLATGE I MATÈRIES PRIMERES 6 Obligatòria Català
Castellano
English
P
COMPORTAMENT MECÀNIC 6 Obligatòria Català
Castellano
English
P
TECNOLOGIA DE MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
P
DESGAST, CORROSIÓ I DEGRADACIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
P
Q7 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
PROJECTES D'ENGINYERIA DE MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
SELECCIÓ I ECODISSENY 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
TECNOLOGIA DE SUPERFÍCIES 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T
Q8 OPTATIVA 6 Optativa T/P
OPTATIVA 6 Optativa T/P
OPTATIVA 6 Optativa T/P
TREBALL DE FI DE GRAU 12 Projecte Català
Castellano
English
T/P

(1) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera

Assignatures optatives del pla d'estudis

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docentImpartició (2)
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 9 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
DISSENY MICROELECTRÒNIC DIGITAL 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
ENGINYERIA DE DADES I ANALÍTICA DE NEGOCI 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
ENGINYERIA DEL FOC 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
EQUIPS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FABRICACIÓ ADDITIVA 1 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FABRICACIÓ ADDITIVA 2 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
FENÒMENS DEL TRANSPORT 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FISICOQUÍMICA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FONAMENTS DELS MATERIALS FUNCIONALS 6 Optativa específica Català
Castellano
English
P
FOTÒNICA APLICADA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
LIDERATGE I DIRECCIÓ 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
SIMULACIÓ AVANÇADA DE MATERIALS PER A L'ENGINYERIA I BIOENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
SIMULACIÓ COMPUTACIONAL EN MECÀNICA DE FLUIDS I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T/P
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ PER MECANITZAT 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T/P
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 6 Optativa específica Català
Castellano
English
T
TECNOLOGIA I CIÈNCIA EN L'ANTIGUITAT: EGIPTE I MESOPOTÀMIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
VALIDACIÓ DEL DISSENY 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P

(2) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera