Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica

Consulteu els idiomes d'impartició als horaris o a la mateixa guia docent de l'assignatura.

Pla d'estudis general

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docentImpartició (1)
Q1 CÀLCUL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
EXPRESSIÓ GRÀFICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FÍSICA I : FONAMENTS DE MECÀNICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
INFORMÁTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
QUÍMICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q2 ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q3 ESTADÍSTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES ELÈCTRICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES MECÀNICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
MECÀNICA DE FLUIDS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q4 EMPRESA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES ELECTRÒNICS 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TEORIA DE CIRCUITS I MÀQUINES ELÈCTRIQUES 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ INDUSTRIAL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q5 PROJECTES D'ENGINYERIA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ELECTRÒNICA DIGITAL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ROBÒTICA INDUSTRIAL I VISIÓ PER COMPUTADOR 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
REGULACIÓ AUTOMÀTICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q6 ELECTRÒNICA ANALÒGICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
INFORMÀTICA INDUSTRIAL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
TÈCNIQUES DE CONTROL 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
Q7 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 6 Obligatòria Català
Castellano
English
T/P
INTEGRACIÓ DE SISTEMES AUTOMÀTICS 6 Optativa (2) Català
Castellano
English
T/P
EQUIPS ELECTRÒNICS 6 Optativa (2) Català
Castellano
English
T/P
OPTATIVA 6 Optativa T/P
OPTATIVA 6 Optativa T/P
Q8 OPTATIVA 6 Optativa T/P
TREBALL DE FI DE GRAU 24 Projecte Català
Castellano
English
T/P

(1) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera

(2) Assignatures optatives amb contingut molt recomanat pel perfil de la titulació

Assignatures optatives del pla d'estudis

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docentImpartició (3)
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
AUTOMATITZACIÓ I COMUNICACIONS INDUSTRIALS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 9 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
DISSENY DE SISTEMES PER AL CONTROL DE PROCESSOS 6 Optativa específica Català
Castellano
English
P
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
DISSENY MICROELECTRÒNIC DIGITAL 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
ENGINYERIA DE DADES I ANALÍTICA DE NEGOCI 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
ENGINYERIA DEL FOC 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
EQUIPS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FABRICACIÓ ADDITIVA 1 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FABRICACIÓ ADDITIVA 2 3 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
FISICOQUÍMICA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FENÒMENS DEL TRANSPORT 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
FOTÒNICA APLICADA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
GENERACIÓ ELÈCTRICA EÒLICA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES D'ADQUISICIÓ BASATS EN ARDUINO 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
LIDERATGE I DIRECCIÓ 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T/P
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
TECNOLOGIA I CIÈNCIA EN L'ANTIGUITAT: EGIPTE I MESOPOTÀMIA 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
T
VALIDACIÓ DEL DISSENY 6 Optativa comuna Català
Castellano
English
P

(3) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera