Vés al contingut (premeu Retorn)

Extinció pla d'estudis Màster en Ciència i Enginyeria de Materials

Cronograma d'extinció

PeríodeQuadrimestreDocènciaExàmens
*L’estudiantat amb assignatures suspeses de Q1 i Q2 podrà matricular l’assignatura a preu només d’examen i presentar-se a ambdues convocatòries sempre i quan l’hagi cursada amb anterioritat.
2018-19 Q1, Q2, Q3, Q4 i TFM completa ordinaris i reavaluacions segons programació
2019-20 Q1 i Q2 Sense docència 2 convocatòries extraordinàries amb calendaris a definir de totes les assignatures obligatòries i optatives*
2019-20 Q3 i Q4 i TFM Completa ordinaris i reavaluacions segons programació
2020-21 Q1 i Q2 Sense docència Sense convocatòries extraordinàries
2020-21 Q3 i Q4 i TFM Sense docència 2 convocatòries extraordinàries amb calendaris a definir de totes les assignatures obligatòries i optatives*
2021-22 Q1, Q2, Q3 i Q4 Sense docència Sense convocatòries extraordinàries
2021-22 TFM Convocatòria extraordinària TFM febrer 2022

Cronograma d'implantació del nou pla d'estudis

PeríodeQuadrimestreDocènciaExàmens
2019-20 Q1 i Q2 Completa ordinaris i reavaluacions segons programació
2020-21 Q1, Q2, Q3, Q4 i TFM Completa ordinaris i reavaluacions segons programació

Quadre d'adaptacions

1. Adaptació a assignatures obligatòries nou pla d'estudis

Assignatura pla CMEM 2014QuadAssignatura obligatòria en el nou pla1r. any d’impartició

Innovació tecnològica (4,5 oblig.)

+

Organització industrial (4,5 oblig.

ó

Administraicó d’empreses i organitzacions (4,5 oblig.)

Q1

Q1

Q2
Management of Technology (6 oblig.) Q2 2019-20
Caracterització avançada de materials (4,5 oblig.) Q3 Caracterització avançada de materials (6 oblig.) Q1 2019-20
Tecnologia metal·lúrgica (4,5 oblig.) Q2 Manufactura moderna de materials metàl·lics (6 oblig.) Q2 2019-20

Integritat estructural (4,5 oblig.)

+

Control, verificació i auditories (3 oblig.)

Q2

Integritat estructural i anàlisi de falles (6 oblig.) Q2 2019-20
Sense equivalència --- Sustainability & circular economy (6 oblig.) Q1 2019-20
Tecnologia de materials plàstics (4,5 oblig.) Q2 Avanços en el processat de materials plàstics (6 oblig.) Q3 2020-21
Laboratori de ciència i enginyeria de materials (4,5 oblig.) Q3 Experimentació en ciència i enginyeria de materials (6 oblig.) Q3 2020-21

Materials ceràmics avançats i compostos de matriu inorgànica (4,5 opt.)

+

Bioceràmiques (4,5 opt.)

Q2

Q3

Ceràmiques avançades (6 oblig.)

Q3 2020-21

2. Adaptació a assignatures optatives nou pla d'estudis

AssignaturaQuadAssignatura optativa en el nou pla1r. any d’impartició
Estructura i propietats de polímers (4,5 oblig.) Q1 Estructura i propietats de polímers (6 opt) Q1 2019-20

Estructura, propietats i processament de metalls i aliatges (4,5 opt.)

+

Transformacions de fases en metalls (4,5 oblig.)

Q1

Estructura i propietats d’aliatges metàl·lics (6 opt.)

Q1 2019-20

Comportament mecànic i reològic de materials (4,5 oblig.) Q1 Comportament mecànic de materials i la seva simulació (6 opt.) Q1 2019-20

Control de la degradació i la corrossió (4,5 oblig.)

+

Enginyeria de superficies (3 opt.)

Q2

Q1

Enginyeria avançada de superficies (6 opt.)

Q1 2019-20

Materials compostos de matriu orgànica (4,5 opt.)

+

Materials ceràmics avançats i compostos de matriu inorgànica (4,5 opt.)

Q1

Q2

Tecnologia de materials compostos (6 opt.)

Q2 2019-20

Disseny, ecodisseny i reciclatge de materials (4,5 opt.) Q2 Nous reptes en aditivació i degradació de materials plàstics (6 opt.) Q2 2019-20

Materials biomèdics (4,5 oblig.)

Q3

Materials biomèdics (6 opt.)

Q2 2019-20

Tecnologia d’unió de materials (4,5 opt.) Q4 Tecnologia d’unió de materials (6 opt.) Q2 2019-20

Propietats elèctriques, magnètiques, òptiques i tèrmiques de materials (3 opt.)

+

Materials funcionals (4,5 opt.)

Q1

Q3

Materials funcionals (6 opt.)

Q2 2019-20

Materials amb aplicacions al transport (4,5 opt.)

+

Materials amb aplicacions en energia (4,5 opt.)

Q4

Materials amb aplicacions al transport i l’energia (6 opt.)

Q3 2020-21

Nanotecnologia (4,5 opt.)

Q3

Materials nanoestructurats (6 opt.)

Q1 2019-20

Sense equivalència

---

System modeling (6 opt.)

Q1 2019-20

Sense equivalència

---

Sustainable materials (6 opt.)

Q3 2020-21

Sense equivalència

---

Biofunctional materials (6 opt.)

Q2 2019-20

3. Assignatures obligatòries i optatives pla vell sense reconeixement

Recursos humans Q3 3 crèdits
Modelització de la deformació plàstica Q4 4,5 crèdits
Selecció de materials en el disseny mecànic Q4 4,5 crèdits
Teixits vius i biointercaras Q3 4,5 crèdits
Disseny micromecànic, nanomecànic i recobriments Q3 4,5 crèdits
Estructura, processament i propietats de materials ceràmics Q1 3 crèdits
Les assignatures (obligatòries i optatives) cursades que no tinguin adaptació directa a assignatures del nou pla podran ser adaptades com a crèdits optatius. Igualment, quan no es compleixi alguna de les combinacions d’assignatures superades en el pla vell, aquestes assignatures “desaparellades” podran ser adaptades com a crèdits optatius en el nou pla.