Vés al contingut (premeu Retorn)

Extinció pla d'estudis Màster en Enginyeria Química

Cronograma d'extinció

PeríodeQuadrimestreDocènciaExàmens
*L’estudiant amb assignatures suspeses de Q1 i Q2 podrà matricular l’assignatura a preu només d’examen i presentar-se a ambdues convocatòries sempre i quan l’hagi cursada amb anterioritat.
2018-19 Q1, Q2, Q3, Q4 i TFM completa ordinaris i reavaluacions segons programació
2019-20 Q1 i Q2 Sense docència 2 convocatòries extraordinàries amb calendaris a definir de totes les assignatures obligatòries i optatives*
2019-20 Q3 i Q4 i TFM Completa ordinaris i reavaluacions segons programació
2020-21 Q1 i Q2 Sense docència Sense convocatòries extraordinàries
2020-21 Q3 i Q4 i TFM Sense docència 2 convocatòries extraordinàries amb calendaris a definir de totes les assignatures obligatòries i optatives*
2021-22 Q1, Q2, Q3 i Q4 Sense docència Sense convocatòries extraordinàries
2021-22 TFM Convocatòria extraordinària TFM febrer 2022

 

Cronograma d'implantació del nou pla d'estudis

PeríodeQuadrimestreDocènciaExàmens
2019-20 Q1 i Q2 Completa ordinaris i reavaluacions segons programació
2020-21 Q1, Q2, Q3, Q4 i TFM Completa ordinaris i reavaluacions segons programació

 

Quadre d'adaptacions

1. Adaptació a assignatures obligatòries nou pla d'estudis

Assignatura pla EQ 2014QuadAssignatura obligatòria en el nou pla1r. any d’impartició

Biotecnologia (6 oblig.)

+

Polímers i biopolímers (6 oblig.)

 

Q1

Processos biotecnològics i indústria de polímers (6 oblig.)

+

Física de polímers (6 oblig).

Q1 2019-20

 

 

Q2 2019-20
Control de processos (4,5 oblig.) Q1 Control de processos i optimització (6 oblig.) Q2 2019-20

Organització industrial (4,5 oblig.)

+

Administració d’empreses i organitzacions (4,5 opt.)

Q1

 

Q2
Gestió i organització (6 oblig.) Q2 2019-20
Catàlisi i disseny avançat de reactors (4,5 oblig.) Q2 Enginyeria de la reacció química i catalítica (6 oblig.) Q1 2019-20
Risc i seguretat (6 oblig.) Q3 Risc i seguretat en la indústria química (6 oblig.) Q3 2020-21
Innovació tecnològica (3 oblig.) Q3 Innovació tecnològica (6 oblig.) Q1 2019-20

2. Adaptació a assignatures optatives nou pla d'estudis

AssignaturaQuadAssignatura optativa en el nou pla1r. any d’impartició
Disseny d’equips i instal·lacions (6 opt.) Q2 Disseny d’equips i recobriments (6 opt. polímers) Q4 2020-21
Tecnologia de polímers I (6 opt.) Q2 Química de polimerització (6 opt. polímers) Q3 2020-21
Operacions avançades de separació (6 oblig.) Q2 Processos i tecnologies de membranes (6 opt. processos) Q2 2019.20
Experimentació en polímers (4,5 opt.) Q1 Experimentació i instrumentació (6 opt. polímers) Q2 2019-20

Química ambiental (4,5 opt.)

+

Gestió i tractament de residus (4,5 opt.)
Q3 Tecnologies de recuperació de residus (6 opt. processos) Q3 2020-21
Bioplàstics i materials polimèrics (4,5 opt.) Q3 Biopolímers i bioplàstics (6 opt. polímers) Q3 2020-21

 3. Assignatures obligatòries pla vell sense reconeixement

Tecnologia energètica Q1 4,5 crèdits
Fenòmens de transport Q1 6 crèdits
Control, verificacions i auditories     Q2 3 crèdits
Disseny avançat de processos químics Q3 4,5 crèdits
Recursos humans    Q3 3 crèdits

 4. Assignatures optatives pla vell sense reconeixement

Fonaments de combustió i dinàmica del foc

Q2 4,5 crèdits
Enginyeria de proteïnes       Q2 6 crèdits
Enginyeria genètica Q2 4,5 crèdits
Planificació d’experiments  i tractament estadístic de dades Q3 4,5 crèdits
Biofísica Q3 4,5 crèdits
Tecnologia alimentària Q3 4,5 crèdits
Biotecnologia farmacèutica Q3 4,5 crèdits
Tecnologia de polímers II     Q3 4,5 crèdits
Nanotecnologia de polímers i biopolímers   Q3 4,5 crèdits

Les assignatures (obligatòries i optatives) cursades que no tinguin adaptació directa a assignatures del nou pla podran ser adaptades com a crèdits optatius. Igualment, quan no es compleixi alguna de les combinacions d’assignatures superades en el pla vell, aquestes assignatures desaparellades podran ser adaptades com a crèdits optatius en el nou pla.