Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes més freqüents sobre la matrícula

  • No m'apareix a e-Secretaria el dia i hora de matrícula.

   • El 8 de febrer (a partir de les 14.00h) s'incorporarà a l'e-Secretaria la informació sobre el dia i hora assignat per a la matrícula per a l'estudiantat No Nou (apartat condicions de matrícula).
   • En cas que no t'aparegui aquesta informació, contacta amb Gestió Acadèmica EEBE (https://demana.upc.edu/gaeebe) per revisar el teu expedient i solventar la incidència.
  • No puc matricular totes les assignatures que hauria de fer en el quadrimestre complet.

   • En el potencial no em surten totes les assignatures que he de matricular perquè està plena.

    • Contacta amb el telèfon de suport a la matrícula 93 413 75 00 (8 de febrer de 9 a 14h, i 9, 10 i 11 de febrer de 9 a 16 hores). En cas d'estar fora de l'horari d'atenció, matricula't del grup disponible que millor et convingui, i una vegada finalitzada la matrícula sol·licita modificació de matrícula a través de l'e-secretaria.
    • Si són optatives, busca també en les taules d'horaris del pla d'estudis de l'EEBE (assignatures optatives que el codi comença per 295) les específiques de la teva titulació. Prèviament a la matrícula, i d'entre l'optativitat específica de la titulació, sol·licita-ho via instància Afegir Unitat Docent al potencial. Un cop finalitzada la matrícula via instància de modificació de matrícula.
  • Sol·licito beca però el potencial no em dona per fer matricula d'un mínim de 30 crèdits perquè no trobo oferta suficient.

  • Tinc carnet de família nombrosa però no em surt aplicat el descompte a la matrícula.

  • Jo tenia compensables que no han estat aprovades

   • No tens obligació de matricular les assignatures suspeses amb nota igual o superior a 4. L'avaluació de bloc curricular es farà quan les tinguis totes cursades i compleixis les condicions acadèmiques.
   • Consulta la informació de l'apartat Avaluació i permanència
  • Estic obligat a matricular assignatures suspeses?

A. Assignatures suspeses

La Normativa General d'Estudis de la UPC t'obliga a matricular en primer lloc les assignatures obligatòries suspeses o no presentades de cursos o quadrimestres anteriors.

 

B. Assignatures suspeses amb qualificació entre 4,0 i 4,9

  • Estudiants amb 48 ECTS superats de la Fase Inicial i amb la Fase Inicial superada (Totes les assignatures del primer curs): No es obligatòria la matriculació d'aquestes assignatures.
  • Estudiants amb 42 ECTS superats de la Fase Inicial: Podràs matricular assignatures d'altres blocs curriculars que apareguin al potencial de matrícula fins a un màxim de 24 ECTS. Tot i que no tens obligació de matricular les assignatures suspeses entre 4 i 4,9 de la Fase Inicial, aquests crèdits sí computaran en el total de crèdits matriculables. Per tant, podràs matricular fins a 3 assignatures de la Fase Inicial i 1 assignatura com a màxim d'altres blocs curriculars ofertades al teu potencial de matrícula.
  • Estudiants amb 36 o menys crèdits superats de la Fase Inicial: En cas que aquesta sigui la teva darrera matrícula (per aplicació de la Normativa de permanència), pots sol·licitar una ampliació de crèdits de matrícula fins a 48 ECTS per cursar totes les assignatures no superades de la Fase Inicial.

En tots els casos, si has estat avaluat i suspès d'un bloc curricular, hauràs de tornar a matricular alguna de les assignatures suspeses d'aquell bloc per tal de poder ser avaluat curricularment de nou.

 

  • Tinc limitació per baix rendiment?

    • La matrícula estarà limitada per a l'estudiantat de Grau amb baix rendiment (Post Fase Inicial):

   Rendiment acadèmic = Crèdits aprovats ÷ crèdits matriculats (comptant els NP)

   Quan el rendiment acadèmic sigui inferior a 0.5 la primera vegada, en el període lectiu següent en el que et matriculis, el nombre de crèdits que podràs matricular quedarà limitat a:

   Rendiment: Nombre màxim de crèdits:
   Entre 0,40 i 0,49 30
   Entre 0,20 i 0,39 24
   Entre 0,00 i 0,19 18


Excepció: No s'apliquen restriccions quan l'estudiantat estigui finalitzant els estudis (pendent de matricular menys de 72 crèdits).

 • A l'automatrícula no m'apareix per matricular el TFG/TFM de convocatòria addicional.

  • Les taxes administratives de matrícula de convocatòria addicional de TFG/TFM (sempre que prèviament hagis fet la sol·licitud), s'incorporaran a l'apartat d'impresos i pagaments d'e-Secretaria en el termini fixat al calendari de TFG/TFM.
  • No has de fer cap automatrícula.
 • Estudiantat de mobilitat

  • OUTGOING: Si fas estades parcials en altres universitats, has de fer la matrícula per e-Secretaria abans d'iniciar l'estada d'intercanvi. En cas que la durada de l'intercanvi sigui anual, hauràs de formalitzar la matrícula en tots dos quadrimestres.

  • INCOMING: 

   • Si et matricules per primera vegada: presencialment a l'EEBE el 11 de febrer de 2022.
   • Si t'has matriculat anteriorment a l'EEBE: a través de l'e-secretaria el 8 de febrer de 2022.