Vés al contingut (premeu Retorn)

Com sol·licitar una plaça d'estudis

Per a participar en un programa de mobilitat internacional durant el curs 2019-2020 cal de tenir en compte el següent:

INFORMAR-SE

 • Reunió informativa de mobilitat per al curs 2019-2020: 28 de novembre a les 12.00h o 29 de novembre a les 14.00h (a escollir)
 • Lloc: Sala d'actes (dia 28) / aula A0.01 (dia 29).

REQUISITS

 • Segons el programa d'intercanvi escollit.
 • Els propis de les universitats, bàsicament idiomàtics. Consulteu les destinacions per a estudis per conèixer-los.
 • No haver renunciat -sense causa justificada- una plaça de mobilitat assignada i acceptada en la passada convocatòria.

SOL·LICITUD

 • Mitjançant e-Secretaria -> Mobilitat del 14 al 31 de gener de 2019. A tenir en compte:
  - els requisitis idiomàtics de les universitats s'han de complir, com a molt tard, quan es sol·liciti l'admissió a la universitat assignada (hi ha un termini de tardor i un de primavera).
  - si voleu participar en el programa CINDA i a e-Secretaria no es mostra la universitat desitjada, ens heu d'avisar per poder afegir-la.
  - si voleu participar en el programa BALSELLS (USA), l'assignació de la plaça depen directament del mateix programa.
  - si voleu participar en el programa SICUE, el calendari i procés a seguir és un altre. Consulteu la informació aquí.
 • Lliurar, si s'escau, a la Bústia de Relacions Internacionals (situada davant de Gestió Acadèmica) del 14 al 31 de gener de 2019:
  - còpia del certificat/s d'idioma/es estranger (d'acord amb la taula de certificats de la UPC). Mínim nivell B2.
  - escrit indicant la participació en grup M1 (docència en anglès).
  - escrit indicant la superació de l'activitat SALSA'M (programa de mentors).
 • Les sol·licituds es resoldran d'acord amb els criteris per a determinar l'ordre d'assignació de places.

RESOLUCIÓ DE MÈRITS

ASSIGNACIÓ DE PLACES

L'estudiantat sense plaça assignada podrà sol·licitar una de nova a partir del 19 de març.

PERÍODE D'ACCEPTACIÓ

 • Període d'acceptació de plaça per part de l'estudiantat mitjançant e-Secretaria: del 7 (a partir de les 12 hores) al 14 de març.  

 • En cas de no realitzar aquest tràmit d'acceptació de plaça per e-Secretaria en el període establert, s'entendrà que l'estudiant/a rebutja la plaça assignada.

 • En cas de plaça rebutjada, es pot sol·licitar una de nova en el període de reassignació establert.
 • Els estudiants amb plaça de mobilitat assignada i acceptada que renunciïn sense causa justificada no podran participar en la següent convocatòria de mobilitat d’estudis.

REASSIGNACIÓ I ESTUDIANTAT QUE NO HAVIA SOL·LICITAT PLAÇA

 • Tindrà prioritat l'estudiantat que no tenia cap plaça assignada davant de qui l'hagi rebutjat (o no acceptat). Les persones que no havien sol·licitat plaça podran fer-ho en els mateixos terminis però la seva sol·licitud serà tractada després de les que van fer-ho en període ordinari.

 • Publicació de places vacants: 19 de març.

 • Període de sol·licitud de places per e-Secretaria (altres instàncies de mobilitat): del 20 al 31 de març.

 • Llistat provisional d'assignació de places tenint en compte els criteris per a determinar l'ordre d'assignació : 2 d'abril.

 • Període d'al·legacions per e-Secretaria (altres instàncies de mobilitat): del 2 al 5 d'abril.
 • Llistat definitiu d'assignació de places: 9 d'abril.
 • Període d'acceptació de plaça per part de l'estudiantat mitjançant e-Secretaria: del 9 (a partir de les 14h) a l'11 d'abril.

SOL·LICITUD A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA

 • Quan l'estudiant/a hagi acceptat la plaça, haurà de demanar admissió a la universitat estrangera dins del termini establert per aquesta, segons si la sortida és a la tardor o a la primavera.
 • Troba la documentació necessària durant tot el procés en el nostre web.