Vés al contingut (premeu Retorn)

El conveni de cooperació educativa

MARC NORMATIU

Els convenis es regeixen per una normativa on es contemplen, entre altres aspectes, els drets i deures de cada part implicada.

DURADA D'UN CONVENI

Els convenis de cooperació educativa es poden realitzar al llarg de tot el curs acadèmic amb un màxim de 900 hores. L'estudiant de Grau no podrà excedir les 1800h i l'estudiant de Màster no podrà excedir les 1200h, de dedicació a convenis de pràctiques al llarg dels seus estudis.

COMPENSACIÓ ECONÒMICA

En compensació pel treball realitzat per l'estudiant, l'empresa es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l'estudi de 8€  per hora (preu orientatiu). S'haurà de practicar una retenció mínima de l'IRPF del 2% de la quantitat total que percep, ja que el conveni té una durada inferior a l'any.