Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

REQUISITS GENERALS

  • Estar matriculat en la titulació durant el present curs acadèmic.
  • Es podrà formalitzar la sol·licitud de pràctiques acadèmiques externes sempre i quan el paràmetre de rendiment acadèmic hagi estat superior a 0.60 en el període lectiu anterior. Per prorrogar les pràctiques, s'haurà de mantenir aquest paràmetre de rendiment.
  • No es podrà realitzar pràctiques acadèmiques externes durant més de 900 hores en un mateix any acadèmic (considerant aquest com el període comprés entre el 16 de setembre de l'any en què comença el curs i el 15 de setembre de l'any següent).
  • No es podrà excedir les 1800 hores, en cas de Grau, 1200 hores, en cas de Màster, de dedicació a convenis de pràctiques al llarg dels mateixos estudis.

 

REQUISITS ESPECÍFICS PER ESTUDIANTAT DE GRAU

  • Haver superat 120 ECTS

REQUISITS ESPECÍFICS PER ESTUDIANTAT DE MÀSTER

  • Haver superat 15 ECTS
  • No es podrà excedir les 1200 hores de dedicació a convenis de pràctiques al llarg dels mateixos estudis.
  • Observacions: La Comissió Acadèmica del Màster pot establir limitacions o denegar la realització de pràctiques externes extracurriculars en funció del rendiment acadèmic.

 

TFG/TFM EN EMPRESA


L'estudiant que vulgui desenvolupar el TFG/TFM en una empresa, ho podrà fer com:

1. Estades puntuals (recopilació dades, visites....). Serà necessari complimentar aquest document. L'estudiant serà l'encarregat de la tramitació de les signatures externes i lliurar-ho a Gestió Acadèmica.

2. Estada continuada i en un horari i període concret. En aquest cas, s'haurà de tramitar un conveni de cooperació educativa vinculat a la matrícula del TFG o TFM. En el cas de TFM de 12 crèdtis, la durada mínima del conveni serà de 360h i un màxim de 540h. En el cas del TFG de 24, el mínim del conveni serà de 540h i màxim 1260h. Tenint en compte les hores acumulades d'altres pràctiques en el mateix curs acadèmic, tant de Màster com de Grau.

La tutorització de la pràctica estarà vinculada al desenvolupament del TFG i el tutor de la pràctica serà el mateix ponent del treball. L'avaluació serà la pròpia defensa del treball.

No es podran tramitar dos convenis simultanis.