Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits

GRAU

  • A partir del curs 2017-18, es podran matricular màxim 12 crèdits optatius per tots el Graus, excepte Biomèdica.
  • Es considera com una matèria optativa i es situa en la segona meitat del pla d'estudis.
  • Els crèdits ECTS de les pràctiques externes tenen assignada una equivalència de 30 hores de treball per crèdit.
  • Competències a adquirir durant la realització de la pràctica: han d'estar vinculades amb els estudis que l'estudiant hagi matriculat.
  • Per avaluar els crèdits matriculats, l'estudiant haurà de lliurar un Informe de pràctiques descrivint i valorant la tasca duta a terme, al tutor de l'Escola prèviament assignat.

Una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis que l'estudiant/a estigui cursant, l'estudiant es considera titulat, i el conveni s'entendrà rescindit.

MÀSTER

  • Nombre de crèdits assignats a pràctiques externes curriculars: mínim 12 crèdits, màxim 18 ECTS.
  • Es considera dins el bloc optatiu del Q4.
  • Els crèdits ECTS de les pràctiques externes tenen assignada una equivalència de 30 hores de treball per crèdit.
  • Competències a adquirir amb la realització de la pràctica: han d'estar vinculades amb els estudis que l'estudiant hagi matriculat.
  • L'estudiant  que participa en un conveni de cooperació educativa, i les seves practiques són CURRICULARS, haurà d'envair l'Informe de pràctiques descrivint i valorant la tasca duta a terme, al tutor de l'Escola, prèviament assignat.


Una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis que l'estudiant/a estigui cursant, l'estudiant es considera titulat, i el conveni s'entendrà rescindit.