Vés al contingut (premeu Retorn)

Tramitar documentació

Passos a seguir:

  1. CERCA D'EMPRESA: publicació ofertes web EEBE, fòrum empreses...

  2. CONCRETAR PRÀCTIQUES entre empresa i estudiant seguint el següent procediment:
Tramitar instància electrònica a través de l'enllaç!
Enviar al correu eebe.practiques.empresa@upc.edu la documentació corresponent:

Circumstàncies a tenir en compte per tramitar un conveni de cooperació educativa

   • Període establert per fer pràctiques, Curs Acadèmic Escolar, el comprés entre el dia 16-9 de l’inici d’un curs fins al 15-9 de l'any següent.
   • No s'accepten modificacions d’un curs acadèmic finalitzat.
   • Els convenis es poden rescindir en qualsevol moment, per qualsevol de les parts (estudiant, empresa, universitat) amb la diligència de baixa corresponent.
   • La documentació s’ha de presentar amb 7 dies d’antelació a la data d’inici de les pràctiques. No s'acceptaran en cap cas convenis amb data de començament anterior a la data de presentació.
   • Per pròrrogues de convenis, serà necessària una nova instància i el conveni.