Vés al contingut (premeu Retorn)

Tramitar documentació

Passos a seguir:

  1. CERCA D'EMPRESA: publicació ofertes web EEBE, fòrum empreses...

  2. CONCRETAR PRÀCTIQUES entre empresa i estudiant amb la documentació corresponent:
  3. LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ A L'EMPRESA I INICI DE LES PRÀCTIQUES per part de l'estudiant.
   • L’alumne és el responsable de fer arribar la documentació entre les parts en els terminis correctes.

Circumstàncies a tenir en compte per tramitar un conveni de cooperació educativa

   • Període establert per fer pràctiques, Curs Acadèmic Escolar, el comprés entre el dia 16-9 de l’inici d’un curs fins al 15-9 de l'any següent.
   • No s'accepten modificacions d’un curs acadèmic finalitzat.
   • Els convenis es poden rescindir en qualsevol moment, per qualsevol de les parts (estudiant, empresa, universitat) amb la diligència de baixa corresponent.
   • La documentació s’ha de presentar a Gestió Acadèmica, amb 7 dies d’antelació a la data d’inici de les pràctiques. No s'acceptaran en cap cas convenis amb data de començament anterior a la data de presentació.
   • Els convenis han de ser els originals i han d'estar emplenats sense tippex ni esmenes. Qualsevol conveni que no estigui degudament complimentat, no serà acceptat.
   • Per pròrrogues de convenis, serà necessària la sol·licitud i el conveni.