Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques Residència universitària Campus Diagonal Besòs

La residència del Campus Diagonal Besòs ofereix pel curs 2021-2022 dos programes de beques:

Beques Xior:

Beques Solidàries Besòs:

Com se sol·licita:

 1. Emplenant la SOL·LICITUD DE BECA RESIDÈNCIA XIOR/BECA SOLIDÀRIA BESÒS
 2. Adjuntant la Sol·licitud de beca signada (del pas 1) i la documentació requerida, a través d'un tiquet al DEMANA EEBE / Beques residència

Requeriments generals de les beques:

Podrà presentar sol·licitud l’estudiantat no estranger, que s’allotgi com a mínim durant els 10 mesos de l’any acadèmic 2021-2022 (setembre a juny). Les persones becades algun curs anterior només podran presentar sol·licitud de la modalitat de beca que no hagi estat concedida anteriorment.

(*) Consulteu els requeriments específics de les beques solidàries Besòs

Requeriments acadèmics:

 • Estar matriculat entre 30 i 60 crèdits/any d’algun grau, màster o programa de doctorat de la UPC (a excepció de l’estudiantat de mobilitat). Es validarà aquesta condició després de la matrícula.
 • En el cas de l’estudiantat ja matriculat a la Universitat, haver obtingut un rendiment acadèmic (assignatures superades/assignatures matriculades en el curs anterior (2 darrers quadrimestres) superior al 60%.


Requeriments econòmics:

 • Tenir una renda familiar anual inferior a 25.000 euros per membre computable.


Documentació:

 • Còpia del DNI o documentació acreditativa.
 • Expedient acadèmic. L'estudiantat EEBE ja matriculat no caldrà que l’adjuntin i només en el cas de l’estudiantat nou de grau, certificat de notes dels estudis que donen accés a la titulació.
 • Còpia de la declaració de renda del darrer any, pròpia si la persona ha obtingut ingressos durant l’any anterior o de la unitat familiar si el sol·licitant resideix en el nucli familiar.
 • Certificat d’empadronament.
 • Document de confirmació d'haver fet reserva de plaça a la residència.


Criteris de selecció:

Una comissió mixta formada per personal acadèmic i no acadèmic de l’EEBE, de gerència de la Residència i de la Fundació b_TEC tindran en consideració els següents criteris:

 

Beques Xior:

 1. Expedient acadèmic (20%). En el cas d’estudiantat nou es considerarà la nota mitjana obtinguda en els estudis que donen accés a la titulació a matricular.

 2. Renda econòmica (50%). Es valorarà la renda familiar prioritzant aquelles que tinguin un valor més baix.

 3. Distància al Centre (10%).

 4. Discapacitats, víctimes del terrorisme o de violència de gènere (20%).

Beques Solidàries Besòs(*):

 1. Expedient acadèmic (20%).

 2. Renda econòmica (50%).

 3. Entrevista (30%).

Nota: podrà accedir a les Beques Solidàries Besòs l'estudiantat del Campus Diagonal-Besòs matriculat per segon any, i l'estudiantat de Màster.

(*) Requeriments específics de les Beques Solidàries Besòs

Als anteriors requisits generals, per ser beneficiari d’aquest tipus de beques, se’ls hauran d’afegir els següents específics:

 • Sol·licitar explícitament la Beca Solidària Besòs.
 • Presentar-se a una entrevista on line amb la comissió seleccionadora.
 • Ser una persona interessada per la vida i l’entorn social del Campus Diagonal Besòs.
 • Comprometre’s a dedicar un mínim de 3 hores setmanals durant el curs acadèmic a projectes vinculats amb el Campus i amb el territori.
 • Compartir el projecte amb altres estudiants del Campus Diagonal Besòs i executar-lo amb autonomia.
 • Explicar la marxa del projecte a la comissió de seguiment.