Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud d'expedició del Títol Universitari i SET

Una vegada els estudiants han assolit els requisits necessaris, tal i com s'estableixen a la "Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC", tenen dret a sol·licitar l’expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET).


Com es sol·licita:

Presencialment a Gestió Acadèmica de l'EEBE. Hauràs d'aportar original i fotocòpia del DNI o Passaport vigents.

Procediment:

  1. Gestió Acadèmica comprovarà que compleixis els requisits i t'expedirà la sol·licitud d'expedició del Títol i la corresponent Taxa acadèmica (fixada cada any pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya) que hauràs abonar amb targeta de crèdit.
  2. Les dades personals apareixeran al títol tal com figurin en aquesta sol·licitud.
  3. Gestió Acadèmica et faran entrega del Resguard del Títol, que acredita la teva condició de titulat a tots els efectes mentre no disposis del títol definitiu.

En cas que no pugui venir l'interessat, podeu autoritzar a una tercera persona, que haurà de presentar el document "autorització tràmits terceres persones".

En cas de voler realitzar la sol·licitud de forma no presencial, heu de realitzar un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe (IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCÒPIA DEL DNI VIGENT PER LES DUES CARES.

 

Recepció i recollida del títol:

La notificació de recepció del document de títol es realitza per correu electrònic a l'adreça que consta a l'e-secretaria.

  • Recollida del Títol:

    Personalment presentant un document oficial que t'identifiqui (DNI o passaport), el document original del resguard del títol

    En aplicació de la normativa estatal, pel que fa a títols, l'interessat només pot autoritzar una altra persona a recollir el seu títol mitjançant un Poder Notarial (*).

(*) Aquest Poder Notarial haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació