Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificació registre TFE

Si un cop registrat, es necessari esmenar dades del títol de TFE, caldrà sol·licitar-ho en els terminis fixats al Calendari de TFE.

Com es sol·licita:

Modalitats A i B:

  • Mentre el registre no estigui validat pel director/a, l'estudiant/a pot fer les modificacions directament a e-Secretaria.
  • Si el registre ja ha estat validat, el director/a haurà d'enviar un e-mail a planificacio.eebe@upc.edu identificant a l'estudiant i sol·licitant alguna de les següents modificacions:

    • una variació del títol i descripció (fins al període de dipòsit de la convocatòria ordinària)
    • un canvi de Treball sempre i quan es mantingui el director (únicament en cas de no estar matriculat el TFE)

Modalitats C i D:

  • L'estudiant/a pot fer les modificacions directament a e-Secretaria.

Termini de sol·licitud:

Podeu consultar les dates al Calendari de TFE.

Resolució:

Modalitats A i B: L'estudiant/a podrà consultar l'esmena sol·licitada l'e-secretaria. En cas de ser denegada es lliurarà la resolució  motivada.