Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificació registre TFG/TFM

Si un cop registrat, es necessari esmenar dades del títol de TFE, caldrà que l’estudiant/a ho sol·liciti amb el vistiplau del director en els terminis fixats al Calendari de TFG/TFM.

Com es sol·licita:

Modalitats A i B:

  • Mentre el registre no estigui validat pel director/a, l'estudiant/a pot fer les modificacions directament a e-Secretaria.
  • Si el registre ja ha estat validat, el director/a haurà de signar un formulari de registre modificat(obriu en una finestra nova)que l'estudiant/a haurà de lliurar a Gestió Acadèmica de l'EEBE. Aquesta opció només podrà ser:
    • una variació del títol, competència a avaluar... (tant si està matriculat en convocatòria ordinària, conv. addicional o no matriculat)
    • un canvi de Treball (únicament en cas de no estar matriculat el TFG/TFM)

Modalitats C i D:

  • L'estudiant/a pot fer les modificacions directament a e-Secretaria, fins 10 dies abans de la data de Dipòsit fixat al Calendari de TFG/TFM.

Termini de sol·licitud:

Podeu consultar les dates al Calendari de TFG/TFM.

Resolució:

Modalitats A i B: L'estudiant/a podrà consultar l'esmena sol·licitada l'e-secretaria i es lliurarà la còpia del director i de l'interessat a l'estudiant/a. En cas de ser denegada es lliurarà la resolució  motivada.