Vés al contingut (premeu Retorn)

Defensa

IMPORTANT: A partir del curs 2021-22, les defenses de Treballs de Final d'Estudis es realitzaran de forma presencial.

Els casos de confinament per COVID entren dins dels supòsits d'excepcionalitat sempre que prèviament es comuniquin i justifiquin a la directora de l'EEBE (indicacions facilitades al mail de la direcció del centre del dia 5 de gener de 2022)

Definicions prèvies

 • La defensa del TFE consisteix en dues fases:
  • Exposició per part de l'estudiantat d'un resum del contingut del TFG/TFM. 
     • Es recomana que la presentació del TFE no duri més d’uns 25 minuts en cas de TFG, d’uns 30 minuts en cas de TFM i d'uns 50 minuts en el cas d'un TFG únic de Doble Grau.
     • Si amb el TFG s'ha d'acreditar la competència genèrica de 3a llengüa, caldrà que la memòria i la defensa del TFG es facin en una tercera llengua.
  • Defensa per part de l'estudiantat respecte les preguntes que el tribunal cregui pertinents.
 • Tot i no ser d'ús obligatori, es recomana tenir en compte la rúbrica orientativa d'avaluació per als tribunals de TFG/TFM durant el desenvolupament del projecte i en el moment de la defensa.
 • Les presentacions són sempre públiques (excepte per raons de confidencialitat)
 • El TFE realitzat en règim de mobilitat es defensarà a la universitat de destí, seguint les seves normes referides a la direcció i presentació

Organització de l'acte de defensa

Les presentacions de TFE es realitzaran de forma presencial a l'EEBE.

Assistència a l'acte d'altres persones

 • Recordeu que les presentacions de TFE són sempre públiques (excepte per raons de confidencialitat)
 • Es recorda que el públic assistent no té veu ni vot en l’acte i pot ser expulsat de la defensa pel president del tribunal per actituds poc respectuoses. 

Tramitació de la documentació d'avaluació

Consulteu l'apartat Funcions del secretari o secretària del Tribunal

 

Referents:

NOU:    Calendari de defenses TFE

Més informació:

Documents:

NOU: Desapareix el compromís de confidencialitat conjunta

Bàners

atenea_TFE_banner.png