Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit

Continguts, criteris i plantilles 

TFG

TFM

Procediment de dipòsit

 • L'estudiant ha de lliurar una còpia impresa del TFG/TFM i una còpia en format electrònic dins d'una capsa de projectes fent servir les plantilles d'edició que es troben en l'apartat de Normatives i documents de presentació.
 • Ha de constar-hi els següents documents:
  • Còpia de la memòria de TFG/TFM impresa i enquadernada (pel que fa a TFG d'acord amb els continguts establerts a l'apartat 3 de la Normativa Acadèmica d'Estudis de Grau EEBE)
  • CD amb còpia de la memòria de TFG/TFM electrònica
  • Vistiplau del director del TFG/TFM (enquadernat amb el treball)
  • Autorització a la difusió del Treball a través de l'UPCommons (full independent - no enquadernat)
  • En cas que el treball estigui subjecte a un acord de confidencialitat, còpia de l'acord signat.

Període de dipòsit

Regulat al Calendari de TFG/TFM.

Acord de confidencialitat

Poden ser confidencials els treballs dels quals se'n vol demanar una patent o que són objecte de clàusules de confidencialitat establertes per l'empresa on s'ha desenvolupat el projecte. En aquest casos caldrà lliurar la següent documentació:

 1. Declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics: si es tracta d'una decisió del director i de l'autor 
   
 2. Acord de confidencialitat: únicament quan l'acord vinculi a l'estudiant/autor i a una empresa/entitat extena. El document de l'acord signat originalment per les parts i per triplicat