Vés al contingut (premeu Retorn)

Eleccions a Junta d'Escola 2019

 Calendari d'eleccions

DataEsdeveniment
01/10/2019 Data de tancament del cens.
05/11/2019

Publicació de cens provisional i inici període d'impugnacions.

08/11/2019 Fi del període de reclamacions al cens provisional.
13/11/2019

Publicació del cens definitiu.

- PDI amb Vinculació permanent

- PDI restant

- PAS

- Estudiantat
14/11/2019

Inici del període de presentació de candidatures.


Model de candidatura


Les candidatures s'han de presentar a:

  • DESPATX A10.34 de Secretaria Acadèmica: Matí: 10-13 h / Tarda: dimarts, 16-18h
  • REGISTRE, GESTIÓ ACADÈMICA (Planta 0): Matins de 10.15-13.15 hores

Haureu de presentar el model de candidatura degudament emplenat i una fotocòpia del DNI.


19/11/2019 Fi del període de presentació de candidatures.

 

20/11/2019

Proclamació provisional de les candidatures.

Inici del període de reclamació contra les candidatures provisionals.

26/11/2019 Fi del període de reclamació contra les candidatures provisionals.
27/11/2019 Proclamació definitiva de les candidatures.
28/11/2019

Inici de la campanya electoral.

03/12/2019

Fi de la campanya electoral.

04/12/2019

10:00 h. INICI DE LA VOTACIÓ ELECTRÒNICA.
10/12/2019

09:59 h. FI DE LA VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Proclamació dels resultats provisionals.

Inici del període de presentació de reclamacions.

12/12/2019

Fi del període de presentació de reclamacions als resultats provisionals.
13/12/2019 Proclamació definitiva del resultats de la votació.