Vés al contingut (premeu Retorn)

Mesures concretes a l'EEBE

Actualitzem aquesta pàgina a mida que tenim novetats

Informació general

Mesures generals de protecció i minimització de riscos

 • Mascareta. Obligació de portar posada la mascareta (higiènica o quirúrgica) en tot moment, per a totes les activitats i en tots els espais.
 • Higiene de mans. Obligació de rentar-se les mans al entrar i sortir dels edificis, de les aules, dels laboratoris. Hi ha dispensadors de gel en els accessos a tots aquests espais.
 • Distància de seguretat:
  • En els accessos: fer-los de forma esglaonada, evitant aglomeracion
  • En la circulació dins els edificis: seguir els fluxos de circulació marcats. A les escales, seguir les indicacions dels itineraris de pujada i de baixada.
  • En les aules: funcionaran al 50% de la seva capacitat. Els seients que no es poden utilitzar estan marcats amb una creu vermella.
  • En les aules informàtiques, un sol usuari per ordinador.
  • En els laboratoris, es recomana treballar de forma individual sempre que es pugui. Si no és possible, es pot treballar en parella.
 • Renovació d’aire . A l’EEBE, el sistema de climatització proporciona la renovació d’aire dels espais, i per tant NO S’HAN D’OBRIR  finestres ni portes.

 • Equips d’ús compartit:
  • Aules (comandaments, teclat, ratolí, rotuladors,..). Si es compleix amb el protocol d’higiene de mans tant a l’entrar com al sortir de l’aula, no és necessari cap protocol addicional per a la desinfecció del material.
  • Laboratoris. Si es compleix amb el protocol d’higiene de mans tant a l’entrar com al sortir del laboratori, en principi no és necessari cap protocol addicional per a la desinfecció del material. Només quan la coordinació de l’assignatura ho consideri necessari, establirà, juntament amb els tècnics de laboratori, el protocol a seguir per a la desinfecció d’equips, instruments i altre material. Tindreu a la vostra disposició desinfectant i paper per netejar les superfícies de treball (taules i cadires) i els equips d’ús compartit (teclats, comandaments,..). També hi haurà cubells per llençar el paper després de la neteja.
 • Novetats d’equipament a les aules
  • Aules docents. La major part de les aules docents de l’EEBE estaran equipades amb càmeres i micròfons que permetran retransmetre i gravar les classes (utilitzant el Meet de Google).
  • Aules informàtiques. Estan preparades per treballar en remot.
 • Queda prohibit menjar o beure a les aules i als passadissos
 • Recordem que no es pot fumar en cap espai de cap campus de la UPC

Específiques per a ESTUDIANTAT

 • Biblioteca / sales d’estudi
 • Menjadors: Les sales de la planta 3 (A3.1, A3.4 i A3.30) quedaran habilitades exclusivament com a menjador / office. El seu horari serà de 13 h a 16 h. Fora d’aquest horari estaran tancades.
 • Com a espai d’estudi, es pot utilitzar la biblioteca 
 • Traçabilitat dels contagis. Per garantir la traçabilitat dels contagis és necessari tenir constància de qui assisteix a cada classe i a quin lloc seu. S’està treballant en un sistema electrònic per a què sigueu vosaltres mateixos els que informeu de la vostra assistència i del lloc que ocupeu. Mentre no tinguem aquest sistema, per facilitar la tasca s’han numerat els llocs a l’aula. El primer dia, el professorat haurà de passar llista i apuntar el lloc que ocupa cada estudiant (sense que això impliqui la circulació de papers entre l’estudiantat). Se us demanarà que sempre ocupeu el mateix lloc. 

 

Específiques per a PDI

 • Material per a la docència. S’han preparat kits personalitzats amb guixos i esborradors per a tot el professorat.
 • Per tal que la mascareta sigui una mesura de protecció efectiva en activitats docents a l’aula, el professorat ha d’evitar circular per l’espai de l’aula mentre imparteix la classe i mantenir una distància mínima de 2 metres amb la primera fila d’estudiants.
 • Per a les pràctiques de laboratori, on és difícil mantenir la distància de seguretat amb l’estudiantat, es proporcionaran mascaretes FFP2 al PDI i PAS que hi participi.
 • Traçabilitat dels contagis. Per garantir la traçabilitat dels contagis és necessari tenir constància de qui assisteix a cada classe i a quin lloc seu. S’està treballant en un sistema electrònic per a què siguin els propis estudiants els que informin de la seva assistència i del lloc que ocupen. Mentre no tinguem aquest sistema, per facilitar la tasca s’han numerat els llocs a l’aula. El primer dia, el professorat haurà de passar llista i apuntar el lloc que ocupa cada estudiant (sense que això impliqui la circulació de papers entre l’estudiantat). Si es demana als estudiants que sempre ocupin el mateix lloc, la resta de dies de classe només serà necessari el control d’assistència. 
 • Reunions de treball, consultes i tutories
   • Les reunions de treball es programaran preferentment per videoconferència.
   • Les consultes i tutories s’han de realitzar on-line. El professorat haurà d’establir el procediment i comunicar-ho a l’estudiantat.

Comunicacions de la Direcció

Febrer 2021

La setmana vinent iniciarem el quadrimestre de primavera al nostre centre.

Com ja segurament sabeu, el passat dia 5 de febrer es van fer públiques les noves mesures del PROCICAT, en les que s’indica que en l'àmbit de les activitats docents universitàries, es permet l'activitat presencial restringida també per a la docència teòrica en les classes corresponents al primer curs d'estudis de grau (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335/1834594.pdf). Aquestes mesures tenen vigència fins al dia 21 de febrer de 2021.

Donat que el quadrimestre de primavera comença a l’EEBE el dia 22 de febrer, i davant la incertesa de com evolucionarà la pandèmia i quines seran les noves instruccions de PROCICAT, l’equip directiu de l’EEBE conjuntament amb la Comissió de Fase Inicial, en la que hi participen, entre altres, les coordinacions de les assignatures de primer curs i una representació de l’estudiantat, hem acordat ajornar la presencialitat de la docència teòrica de primer curs i mantenir, fins a Setmana Santa, el sistema docent dels darrers mesos:

 Classes teòriques virtuals

 Classes pràctiques i laboratoris presencials

 Exàmens parcials no presencials

i ens comprometem a treballar altres opcions de presencialitat per després de Setmana Santa, sempre d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.

Una vegada més, vull agrair a tothom l’esforç d’adaptació a les diferents situacions que van sorgint. Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.

Octubre 2020

Des del 30 d'octubre, hi ha confinament per municipis des de divendres a les 6h fins a dilluns a les 6h, sent 2 de les excepcions:

- anada i tornada al lloc de treball
- anada i tornada a la universitat
Es per aixó que, si heu d'assistir presencialment a l'EEBE i per a fer-ho heu de canviar de municipi, us podrien demanar un justificant.

Per justificar la vostra vinculació amb la UPC us podeu generar un certificat automàtic:
Recordar-vos que també haureu de portar el Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 (https://certificatdes.confinapp.cat/(obriu en una finestra nova))

 


Reducció en la presencialitat de la docència de l’EEBE

 • Les classes de teoria passen a ser no presencials
 • Les pràctiques i els exàmens són presencials, seguint la programació prevista.
 • Es respecten els horaris de les classes actuals
 • El professorat pot seguir utilitzant en streaming via meet, l’aula que tenia assignada per a fer les classes.

Per garantir que tot l’estudiantat pugui seguir les classes de teoria, i tenint en consideració que en alguns casos, en funció de la seva matrícula, pot ser que tingui una seqüència de sessions presencials i online, hem establert el següent procediment:

  •  Els subgrups que tinguin pràctiques presencials a l'escola tindran la seva aula de teoria oberta per a poder seguir les classes adjacents (anterior i/o posterior a les pràctiques).
  • Si el professorat emet la classe des de l’aula, l’estudiantat que ja estigui al centre la podrà seguir presencialment, mentre que la resta la podran seguir per meet.
  • Si el professorat emet la classe des d'un altre espai, serà necessari que un estudiant del grup demani a consergeria que els engeguin ordinador i projector de la seva aula. Un cop engegats, el mateix estudiant s'haurà de connectar a la sessió meet de l'assignatura, i en  acabar la classe tancar la sessió meet i l'ordinador.   D’aquesta manera,  l’estudiantat que ja estigui al centre podrà seguir la classe a través de la pantalla de l'aula. 

Cal agrair molt a tothom, estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis, la feina que heu fet fins ara i la vostra capacitat per adaptar-vos a les noves condicions!