Vés al contingut (premeu Retorn)

Tarifes de cessió d'espais

Índex

Aules

EspaiAforament màximEquipamentsTarifa horesTarifa ½ diaTarifa 1 dia

Tipus A

51 a 102 PC. Projector. Pissarra 66 € 329 € 495 €
Tipus B Fins a 50 PC. Projector. Pissarra 38 € 185 € 278 €
Informàtiques 25 a 34 PC. Projector. Pissarra 185 € 925 € 1.338 €
Informàtiques 15 a 24 PC. Projector. Pissarra 123 € 617 € 924 €
Informàtiques 5 a 14 PC. Projector. Pissarra

74 €

370 €

515 €

Laboratoris

 

123 € 617 € 924 €

Sales per a conferències, congressos, actes, presentacions o reunions

EspaiAforament màximEquipamentsTarifa horesTarifa ½ diaTarifa 1 dia

Sala d’Actes (Edifici A)

188 Videowall 1.232 € 2.056 €
Sala Polivalent 1  (Edifici A) 60 Projector. Pissarra 515 € 925 €
Sala Polivalent 2 (Edifici C) 20 Projector 172 € 308 €
Sala Polivalent 3 (Edifici I) 44 Projector. Pissarra 515 € 925€
Sala de Juntes (Ed.A Pl.10) 20 52 € 257 € 386 €
Sala reunions (Ed.C Pl.2) 14 38 € 185 € 247 €
Sala reunions (Ed.I Pl.4) 12 34 € 165 € 247 €

Sales de reunions   

(Ed.A Pl. 9-8-7-6, Ed.C Pl.2)

10 32 € 155 € 232 €
Altres espais interiors del Campus (per cada 100 m) 31 € 151 € 227 €

Espais exteriors

EspaiTarifa ½ diaTarifa 1 diaDies Successius

Plaça Can Llima

288 € 432 € 288 €
Rambla (superior o inferior) 247 € 370 € 247 €
Tram carrer interior 187 € 247 € 187 €
Terrassa (Ed.A Pl.3 / Ed.C Pl.4 / Ed.I Pl.4) 247 € 370 € 247 €
Terrassa (Ed.A Pl.7) 187 € 247 € 187 €

Altres espais exteriors del Campus

(per cada 100 m)

151 € 227 € 151 €

Espais per a accions de publicitat, màrqueting o filmació

EspaisTarifa ½ diaTarifa 1 diaDies Successius
A les activitats d'aquest epígraf que es realitzin en espais amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats.

Espai < 15 m2

Espai entre 15 i 75 m2

Espai entre 75 i 150 m2

515 €

930 €

1.445 €

775 €

1.395 €

2.165 €

515 €

930 €

1.445 €

Repartiment flyers, tríptics, etc 310 € 465 € -
Reportatge fotogràfic 1.030 €  1.545 € 1.030 €
Curtmetratges - 1.545 € 1.030 €
Espots publicitaris comercials - 4.120 € 2.060 €

Bonificacions aplicables a l'ocupació temporal d'espais per a determinats col·lectius

Entitat organitzadora

Bonificació

Unitats acadèmiques o Unitats d'Administració i Serveis

 

Associacions d'estudiants 1 

Actes gratuïts

100%

 

Actes on es cobri matrícula o inscripció 50%
Grup UPC 40%
Entitats vinculades 30%

(1) Donades d'alta al registre d'associacions UPC

  • Aquestes bonificacions poden ser objecte de modificació per raó d'interès general de la diversitat. Correspon a la gerència la competència d'aprovar l'import o el % de bonificació.
  • Les tarifes per hores NO tenen bonificació.