Skip to content

Grau en Enginyeria Biomèdica

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS 10/1/2022 8.00-11.00h.

 820006

I

INFORMÀTICA / INFORMATICS 21/1/2022 8.00-11.00h.

820007 

CAL
CÀLCUL / CALCULUS 13/1/2022 8.00-11.00h.

820010

 Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 17/1/2022 8.00-11.00h.

 PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 11/1/2022 16.00-19.00h.

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 12/1/2022 12.00-15.00h.

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 18/1/2022 8.00-11.00h.

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 14/1/2022 16.00-19.00h.

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM 20/1/2022 12.00-15.00h.

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 10/1/2022 16.00-19.00h.

820021

BB
BIOLOGIA / BIOLOGY 12/1/2022 8.00-11.00h.

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 13/1/2022 16.00-19.00h.

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 17/1/2022 16.00-19.00h.

820002

ES

ESTADÍSTICA / STATISTICS 19/1/2022 12.00-15.00h.

 SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820020

TTC
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 10/1/2022 12.00-15.00h.

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS 18/1/2022 16.00-19.00h.

 TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820027

PSB
PROCESSAMENT DE SENYALS BIOMÈDICS / BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING 11/1/2022 12.00-15.00h.

820023

BMB
BIOMECÀNICA / BIOMECHANICS 14/1/2022 8.00-11.00h.

820030

SCSB
SENSORS I CONDICIONADORS DE SENYALS  17/1/2022 8.00-11.00h.

QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 13/1/2022 12.00-15.00h.