Skip to content

Grau en Enginyeria de Materials

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS 10/1/2022 8.00-11.00h.

820006

I

INFORMÀTICA / INFORMATICS 21/1/2022 8.00-11.00h.

820007 

CAL
CÀLCUL / CALCULUS 13/1/2022 8.00-11.00h.

820010

 Q
QUÍMICA /CHEMISTRY 17/1/2022 8.00-11.00h.

 PRIMER CURS – SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM 20/1/2022 12.00-15.00h.

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 18/1/2022 8.00-11.00h.

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 14/1/2022 16.00-19.00h.

295023

ECMA

ESTRUCTURA I CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS / MATERIALS STRUCTURE AND CHARACTERIZATION 19/1/2022 12.00-15.00h.

295024

TERM
TERMODINÀMICA / THERMODYNAMICS 18/1/2022 12.00-15.00h.

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 10/1/2022 16.00-19.00h.

295707

MEF
METAL·LÚRGICA FÍSICA / PHYSICAL METALLURGY 11/1/2022 8.00-11.00h.

295022

FP
FONAMENTS DE POLÍMERS / FUNDAMENTALS OF POLYMERS 11/1/2022 16.00-19.00h.

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 17/1/2022 16.00-19.00h.

820002

ES

ESTADÍSTICA / STATISTICS 19/1/2022 12.00-15.00h.

SEGON CURS – SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295710

PME
PROPIETATS MECÀNIQUES / MECHANICAL PROPIETIES OF MATERIALS 12/1/2022 12.00-15.00h.

820013

MF

MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 13/1/2022 16.00-19.00h.

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS 18/1/2022 16.00-19.00h.

TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295702

PCO
PLÀSTICS I COMPÒSITS / PLASTIC AND COMPOSITES 14/1/2022 12.00-15.00h.

295708

PEMM
PROPIETATS ELÈCTRIQUES I MAGNÈTIQUES DELS MATERIALS / ELECTRICAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF MATERIALS 14/1/2022 16.00-19.00h.

295701

MAME
MATERIALS METÀL·LICS / METALLIC MATERIALS 17/1/2022 8.00-11.00h.

295703

MACE

MATERIALS CERÀMICS / CERAMIC MATERIALS 21/1/2022 8.00-11.00h.

 QUART CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295706

MNB

MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS / NATURAL MATERIALS AND BIOMATERIALS 10/1/2022 12.00-15.00h.

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 13/1/2022 12.00-15.00h.

295713
TESU

TECNOLOGIA DE SUPERFÍCIES / SURFACE TECHNOLOGY 18/1/2022 12.00-15.00h.

295025

SE

SELECCIÓ I ECODISSENY / SELECTION AND ECODESIGN 19/1/2022 8.00-11.00h.

295026

PRENM

PROJECTES EN ENGINYERIA DE MATERIALS / PROJECTS IN MATERIALS ENGINEERING 20/1/2022 12.00-15.00h.