Skip to content

Grau en Enginyeria Elèctrica

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS 10/1/2022 8.00-11.00h.

820006

I

INFORMÀTICA / INFORMATICS 21/1/2022 8.00-11.00h.

820007 

CAL
CÀLCUL / CALCULUS 13/1/2022 8.00-11.00h.

820010

 Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 17/1/2022 8.00-11.00h.

PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 11/1/2022 16.00-19.00h.

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 12/1/2022 12.00-15.00h.

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 18/1/2022 8.00-11.00h.

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 14/1/2022 16.00-19.00h.

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM 20/1/2022 12.00-15.00h.

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 10/1/2022 16.00-19.00h.

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 13/1/2022 16.00-19.00h.

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 17/1/2022 16.00-19.00h.

820002

ES

ESTADÍSTICA / STATISTICS 19/1/2022 12.00-15.00h.

SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 10/1/2022 12.00-15.00h.

820123

CSEE
CIRCUITS I SENYALS / CIRCUITS AND SIGNALS 12/1/2022 8.00-11.00h.

820127

ME1EE

MÀQUINES ELÈCTRIQUES I / ELECTRICAL MACHINES I 17/1/2022 12.00-15.00h.

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS 18/1/2022 16.00-19.00h.

 TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820121

CHTEE
CENTRALS HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES / HYDRAULIC AND THERMAL POWER PLANTS 11/1/2022 8.00-11.00h.

820128

ME2EE

MÀQUINES ELÈCTRIQUES II / ELECTRICAL MACHINES II 19/1/2022 12.00-15.00h.

 TERCER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820129

SEPEE
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA / ELECTRIC POWER SYSTEMS 14/1/2022 8.00-11.00h.

820122

CEEREE

CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES / POWER PLANTS AND RENEWABLE ENERGIES 18/1/2022 8.00-11.00h.

820130

TCEE
TÈCNIQUES DE CONTROL / CONTROL TECHNIQUES 21/1/2022 8.00-11.00h.

 QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820141

ASEPE
ANÀLISI DE SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA / ANALYSIS OF ELECTRICAL POWER SYSTEMS 12/1/2022 12.00-15.00h.

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 13/1/2022 12.00-15.00h.