Skip to content

Grau en Enginyeria Mecànica

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS 10/1/2022 8.00-11.00h.

820006

I
INFORMÀTICA / INFORMATICS 21/1/2022 8.00-11.00h.

820007 

CAL
CÀLCUL / CALCULUS 13/1/2022 8.00-11.00h.

820010

 Q
QUÍMICA / CHEMISTRY 17/1/2022 8.00-11.00h.

 PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820019

TMS
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 11/1/2022 16.00-19.00h.

820011

CTM
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 12/1/2022 12.00-15.00h.

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 18/1/2022 8.00-11.00h.

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 14/1/2022 16.00-19.00h.

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM 20/1/2022 12.00-15.00h.

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 10/1/2022 16.00-19.00h.

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS / FLUID MECHANICS 13/1/2022 16.00-19.00h.

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 17/1/2022 16.00-19.00h.

820002

ES

ESTADÍSTICA / STATISTICS 19/1/2022 12.00-15.00h.

 SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR / THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER 10/1/2022 12.00-15.00h.

820423

ELAS
ELASTICITAT / ELASTICITY 17/1/2022 12.00-15.00h.

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS 18/1/2022 16.00-19.00h.

295401

DIN
DINÀMICA / DYNAMICS 19/1/2022 8.00-11.00h.

 TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820429

CDIM

CINEMÀTICA I DINÀMICA DE MÀQUINES / KINEMATICS AND DYNAMICS OF MACHINES 12/1/2022 12.00-15.00h.

820424

RM
RESISTÈNCIA DE MATERIALS / STRENGTH OF MATERIALS 14/1/2022 12.00-15.00h.

 TERCER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820425

EFM
ENGINYERIA DE FLUIDS / FLUID ENGINEERING 11/1/2022 12.00-15.00h.

820426

FAB
FABRICACIÓ / MANUFACTURING 14/1/2022 16.00-19.00h.

820430

DIMA
DISSENY DE MÀQUINES / MACHINE DESIGN 17/1/2022 16.00-19.00h.

820428

ECIM

ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS / INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS 20/1/2022 12.00-15.00h.

 QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820427

ETM
ENGINYERIA TÈRMICA / THERMAL ENGINEERING 11/1/2022 8.00-11.00h.

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 13/1/2022 12.00-15.00h.