Skip to content

Grau en Enginyeria Química

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA / PHYSICS I: FUNDAMENTALS OF MECHANICS 10/1/2022 8.00-11.00h.

820006

I

INFORMÀTICA / INFORMATICS 21/1/2022 8.00-11.00h.

820007

CAL
CÀLCUL / CALCULUS 13/1/2022 8.00-11.00h.

295031

QQ
QUÍMICA / CHEMISTRY 17/1/2022 8.00-11.00h.

PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS / MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 12/1/2022 12.00-15.00h.

295501

QDA
QUÍMICA EN DISSOLUCIÓ AQUOSA / AQUEOUS SOLUTION CHEMISTRY 14/1/2022 8.00-11.00h.

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE / ALGEBRA AND MULTIVARIABLE CALCULUS 18/1/2022 8.00-11.00h.

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS / NUMERICAL CALCULUS. DIFFERENTIAL EQUATIONS 14/1/2022 16.00-19.00h.

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME / PHYSICS II: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETISM 20/1/2022 12.00-15.00h.

SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820018
STM

SISTEMES MECÀNICS / MECHANICAL SYSTEMS 10/1/2022 16.00-19.00h.

820530

QAQ

QUÍMICA ANALÍTICA / ANALYTICAL CHEMISTRY 11/1/2022 12.00-15.00h.

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS / ELECTRICAL SYSTEMS 17/1/2022 16.00-19.00h.

295024

TERM
TERMODINÀMICA / THERMODYNAMICS 18/1/2022 12.00-15.00h.

820002

ES

ESTADÍSTICA / STATISTICS 19/1/2022 12.00-15.00h.

SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820531

QOQ
QUÍMICA ORGÀNICA / ORGANIC CHEMISTRY 13/1/2022 8.00-11.00h.

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS / ELECTRONIC SYSTEMS 18/1/2022 16.00-19.00h.

TERCER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820529

OBA1
OPERACIONS BÀSIQUES I / UNIT OPERATIONS I 10/1/2022 12.00-15.00h.

295504
FETRA

FENÒMENS DEL TRANSPORT 12/1/2022 16.00-19.00h.

820527
FQ

FISICOQUÍMICA / PHYSICAL CHEMISTRY 17/1/2022 8.00-11.00h.

295506

TMSQ

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY 11/1/2022 16.00-19.00h.

TERCER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820528

OBA2
OPERACIONS BÀSIQUES II / UNIT OPERATIONS II 12/1/2022 12.00-15.00h.

820532

SOPQ

SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ PROCESSOS QUÍMICS / SIMULATION AND OPTIMISATION OF CHEMICAL PROCESSES 14/1/2022 12.00-15.00h.

820525

EEQ1Q
EXPERIMENTACIÓ ENGINYERIA QUÍMICA I / EXPERIMENTATION IN CHEMICAL ENGINEERING I 17/1/2022 16.00-19.00h.

820522

ERQQ

ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA / CHEMICAL REACTION ENGINEERING 19/1/2022 16.00-19.00h.

QUART CURS –PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820523

EPQ
ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS / CHEMICAL PROCESS ENGINEERING 12/1/2022 8.00-11.00h.

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ / PRODUCTION ORGANISATION 13/1/2022 12.00-15.00h.

295502

TQA
TECNOLOGIES QUÍMIQUES AVANÇADES / ADVANCED CHEMICAL THECNOLOGIES 18/1/2022 12.00-15.00h.

820526

EEQ2Q

EXPERIMENTACIÓ ENGINYERIA QUÍMICA II / EXPERIMENTATION IN CHEMICAL ENGINEERING II 20/1/2022 12.00-15.00h.