Skip to content

Màster en Enginyeria Química

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE DE TARDOR

Obligatòries

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES
240EQ031 Risc i seguretat 13/01/2021 18.00-21.00h. Consulteu Atenea
240EQ034 Disseny avançat de processos químics 15/01/2021 14.30-17.30h. Consulteu Atenea