Saltar al contenido (pulsar Return)

Acció tutorial i Aula Lliure

L'acció tutorial és un servei d'orientació adreçat a:

 • Tot l'estudiantat que accedeix a la fase inicial dels estudis de grau de l' EEBE.
 • L'estudiantat que pertany al Pla d'Inclusió de la UPC.
 • L'estudiantat amb baix rendiment acadèmic.

Procediment:

 • A cada estudiant que estigui dintre d'una aquestes casuístiques, se li assigna un/a professor/a tutor/a de forma automática, informant-ne per correu electrònic.
 • Les funcions del/la professor/a tutor/a consisteixen en proporcionar la informació i l'orientació acadèmica que pugui necessitar l' estudiant.
 • L'assignació del tutor/a continua vigent:
  - Fase Inicial: fins a la superació i finalització d'aquesta.
  - Pla Inclusió: és vigent durant tots els estudis.
  - Baix rendiment: fins a la recuperació del rendiment adequat.

Podeu trobar més informació en el document Pla d'Acció Tutorial dissenyat dintre del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

 

A més, per a l'estudiantat de Fase Inicial, s'ofereix un servei de classes de suport, dutes a terme per estudiantat sel·leccionat dels darrers cursos. Descobreix l' Aula Lliure