Saltar al contenido (pulsar Return)

Grau en Enginyeria Química

CALENDARI D'EXÀMENS DE REAVALUACIÓ - QUADRIMESTRE PRIMAVERA

AVíS:

Les dates que apareixen publicades són les correctes i estan actualitzades dintre del nou període d'exàmens de reavaluació, establert al Calendari Acadèmic de l'EEBE (del 25 al 30 de juny de 2020).

Primer curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820007 

CAL
CÀLCUL 25/06/2020 11.15-14.15h.

 Primer curs –Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 26/06/2020 08.00-11.00h.

295501

QDA
QUÍMICA EN DISSOLUCIÓ AQUOSA 29/06/2020 11.15-14.15h.

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 29/06/2020 08.00-11.00h.

 Segon curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS 26/06/2020 15.15-18.15h.

820530

QAQ

QUÍMICA ANALÍTICA 29/06/2020 15.15-18.15h.

295024

TERM

TERMODINÀMICA 30/06/2020 08.00-11.00h.

 Segon curs –Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295504

FETRA
FENÒMENS DE TRANSPORT 25/06/2020 08.00-11.00h.

 Tercer curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820529

OBA1
OPERACIONS BÀSIQUES I 25/06/2020 11.15-14.15h.

295006

TMSQ

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 26/06/2020 11.15-14.15h.

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 30/06/2020 15.15-18.15h.

 Tercer curs –Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820528

OBA2
OPERACIONS BÀSIQUES II 26/06/2020 08.00-11.00h.

 Quart curs –Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 30/06/2020 08.00-11.00h.

295502

TQA

TECNOLOGIES QUÍMIQUES AVANÇADES 26/06/2020 15.15-18.15h.

820523

EPQ

ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS 29/06/2020 08.00-11.00h.