Saltar al contenido (pulsar Return)

Calendari de TFG i TFM


Registre(*)Convocatòria ordinàriaConvocatòria addicional
Matrícula ordinàriaEsmenes dades registreMatrícula extraordinària2

Dipòsit ordinari on-line3

Defensa ordinàriaSol·licitud matrícula addicional (e-secretaria/Instàncies)Matrícula addicional4Dipòsit addicional on-line3Defensa addicional

 

(1)Únicament apareix l'opció de registre de TFG/TFM a e-Secretaria quan l'estudiant compleix el requisit de crèdits superats a l'expedient determinats a la Normativa de TFE del centre.

(2)Cal portar una autorització del Director de TFG/TFM per poder fer la matrícula extraordinària i defensar el TFG/TFM dintre del mateix quadrimestre

(3)És necessari fer el dipòsit administratiu (e-Secretaria) i documental (ATENEA-TFE) per a considerar el TFE dipositat.

(4)La matrícula addicional de pròrroga de TFG/TFM comporta el pagament únicament de taxes administratives que es generarà automàticament a l'e-secretaria "impresos i pagaments"

 

Quadrimestre
de tardor
2019-2020
Tot l'any (e-Secretaria)1 Juliol de 2019 Fins 20 de desembre 2019 25 de novembre de 2019

9 al 16 de gener de 2020

27 de gener al 7 de febrer de 2020 7 al 19 de gener de 2020 21 de febrer de 2020 4 al 10 de maig de 2020 14 de maig al 5 de juny de 2020
Quadrimestre
de primavera
2019-2020
Tot l'any (e-Secretaria)1 Febrer de 2020 Fins 26 de maig de 2020 12 de maig de 2020

Graus: 4 de juny al 9 de juny de 2020

Màsters: 19 al 25 de juny de 2020

Consulteu dipòsit on-line

2 de juliol al 15 de juliol de 2020 4 de juny al 21 de juny de 2020 23 de setembre de 2020 28 de setembre al 1 d'octubre de 2020 14 al 30 d'octubre de 2020
Quadrimestre
de tardor
2020-2021
Tot l'any (e-Secretaria)1 Juliol de 2021

Pendent Aprovació Calendari 2020/2021