Saltar al contenido (pulsar Return)

Calendari tràmits acadèmics

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular

No avaluar curricularment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 27 de gener al 3 de febrer de 2020
Fer constar informació per a l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 27 de gener al 3 de febrer de 2020
No comptar l'alfa d'un quadrimestre
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 27 de gener al 3 de febrer de 2020
Abandonament temporal dels estudis de FI
Presentació sol·licitud a la Direcció de l'Escola presencialment a Gestió Acadèmica EEBE Del 27 de gener al 28 de febrer de 2020

Sol·licituds d'Accés Quadrimestre Primavera curs 2019/2020

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis 12 de desembre de 2019
Presentació de sol·licituds (Presencialment a Gestió Acadèmica de l'EEBE) Del 16 de desembre de 2019 al 14 de gener de 2020
Publicació Resolució web Escola 24 de gener de 2020

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula

Continuïtat d'estudis
Sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Del 27 de gener al 7 de febrer de 2020
Revisió de l'avaluació curricular
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Del 5 al 7 de febrer de 2020
Canvi de modalitat de dedicació als estudis
Sol·licituds per e-secretaria i documentació a Gestió Acadèmica (opcional) Prèviament a la formalització de la matrícula (màxim 13 de febrer de 2020)
Descomptes de matrícula
Presentació de documentació presencial a Gestió Acadèmica Prèviament a la formalització de la matrícula (màxim 13 de febrer de 2020)

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula

Presentació de sol·licituds per e-secretaria

Del 7 al 13 de febrer de 2020
Ampliació nombre de crèdits de matrícula
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 7 al 13 de febrer de 2020
Sol·licitud places de mobilitat curs 2020/2021
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Del 13 al 31 de gener de 2020

Matrícula Quadrimestre de Primavera Curs acadèmic 2019/2020

Matrícula estudiantat de Nou accés

Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiantat visitant
Matrícula presencial 14 de febrer 2020
Matrícula estudiantat "Incoming" de mobilitat - Nou accés
Matrícula presencial 19 de febrer de 2020

Matrícula estudiantat ja matriculat anteriorment (No Nou)

Matrícula estudiantat NO NOU - Matrícula per e-secretaria

Estudiantat de grau ja matriculat anteriorment

11, 12 i 13 de febrer de 2020
Estudiantat de màster ja matriculat anteriorment 10 de febrer de 2020
Estudiantat "Incoming" ja matriculat anteriorment 10 de febrer de 2020

Sol·licituds posteriors a la matrícula

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 10 al 13 de febrer de 2020
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria
Del 14 al 17 de febrer de 2020
Període extraordinari (sense dret a devolució): Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 25 de febrer de 2020
Modificació de matrícula per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 28 de febrer de 2020
Modificació de matrícula per a estudiantat afectat per reconeixements de crèdits 17 de febrer de 2020
Canvi de grup
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 10 al 13 de febrer de 2020
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 14 al 17 de febrer de 2020
Període extraordinari: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 25 de febrer de 2020
Canvi de grup per a estudiantat de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 19 al 28 de febrer de 2020
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)
Petició intercanvi grup per l'e-secretaria Del 10 al 28 de febrer de 2020
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria Fins el 31 de març 2020
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Fins el 31 de març 2020

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits

Reconeixement de crèdits d'assignatures - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Del 7 al 31 de gener de 2020
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària i experiència laboral - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis) De l'1 d'abril al 29 de maig de 2020
Convalidació de crèdits per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) - Presencial
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Del 7 al 31 de gener de 2020
Acreditació 3a llengua
Presentació sol·licitud i documentació acreditativa presencialment a Gestió Acadèmica Tot el curs