Saltar al contenido (pulsar Return)

Grau en Enginyeria de Materials

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE PRIMAVERA

AVíS:

Tots els exàmens finals s'han endarrerit una setmana, mantenint la mateixa distribució anterior.

Les dates que apareixen publicades són les correctes i estan actualitzades dintre del nou període d'exàmens establert al Calendari Acadèmic de l'EEBE (del 9 al 23 de juny).

Primer curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820007 

CAL
CÀLCUL 9/06/2020 15:15-18:15h.

820010

 Q
QUÍMICA 11/06/2020 11:15-14:15h.

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 19/06/2020 11:15-14:15h.

820006

I

INFORMÀTICA 17/06/2020 08:00-11:00h.

 Primer curs – Segon Quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME 22/06/2020 15:15-18:15h.

295024

TERM

TERMODINÀMICA 11/06/2020 08:00-11:00h.

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 10/06/2020 08:00-11:00h.

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 12/06/2020 11:15-14:15h.

295023

ECMA
ESTRUCTURA I CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS 9/06/2020 11:15-14:15h.

 Segon curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS 18/06/2020 08:00-11:00h.

295022

FP

FONAMENTS DE POLÍMERS 10/06/2020 15:15-18:15h.

820013

MF

MECÀNICA DE FLUIDS 16/06/2020 11:15-14:15h.

820002

ES

ESTADÍSTICA 22/06/2020 11:15-14:15h.

295707

MEF

METAL·LÚRGICA FÍSICA 12/06/2020 15:15-18:15h

Segon curs – Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295710

PME

PROPIETATS MECÀNIQUES 10/06/2020 11:15-14:15h

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 15/06/2020 08:00-11:00h.

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS 19/06/2020 15:15-18:15h.

Tercer curs – Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295705

RMP
RECICLATGE I MATÈRIES PRIMES 16/06/2020 08:00-11:00h.

295709

POTAM

PROPIETATS ÒPTIQUES, TÈRMIQUES I ACÚSTIQUES DELS MATERIALS 15/06/2020 11:15-14:15h.

295711

COME

COMPORTAMENT MECÀNIC 18/06/2020 15:15-18:15h.

295704

TEMA

TECNOLOGIA DELS MATERIALS 19/06/2020 08:00-11:00h.

295712

DCD
DESGAST, CORROSIÓ I DEGRADACIÓ 11/06/2020 08:00-11:00h.

Quart curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 12/06/2020 08:00-11:00h.