Saltar al contenido (pulsar Return)

Grau en Enginyeria Mecànica

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE PRIMAVERA

AVíS:

Tots els exàmens finals s'han endarrerit una setmana, mantenint la mateixa distribució anterior.

Les dates que apareixen publicades són les correctes i estan actualitzades dintre del nou període d'exàmens establert al Calendari Acadèmic de l'EEBE (del 9 al 23 de juny).

Primer curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820007 

CAL
CÀLCUL 09/06/2020 15:15-18:15h.

820010

 Q
QUÍMICA 11/06/2020 11:15-14:15h.

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 19/06/2020 11:15-14:15h.

820006

I
INFORMÀTICA 17/06/2020 08:00-11:00h.

 Primer curs –Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 22/06/2020 15:15-18:15h.

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 10/06/2020 08:00-11:00h.

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 12/06/2020 11:15-14:15h.

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 15/06/2020 08:00-11:00h.

 820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 09/06/2020 11:15-14:15h.

 Segon curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820002

ES

ESTADÍSTICA 22/06/2020 11:15-14:15h.

820016

STE
SISTEMES ELÈCTRICS 18/06/2020 08:00-11:00h.

820013

MF
MECÀNICA DE FLUIDS 16/06/2020 11:15-14:15h.

295401

DIN
DINÀMICA 12/06/2020 15:15-18:15h.

 Segon curs –Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820020

TTC

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 11/06/2020 08:00-11:00h.

820423

ELAS

ELASTICITAT 17/06/2020 15:15-18:15h.

820017

STI
SISTEMES ELECTRÒNICS 19/06/2020 15:15-18:15h.

 Tercer curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820024

RM

RESISTÈNCIA DE MATERIALS 09/06/2020 15:15-18:15h.

820019

TMS
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 11/06/2020 15:15-18:15h.

820429

CDIM

CINEMÀTICA I DINÀMICA DE MÀQUINES 22/06/2020 15:15-18:15h.

 Tercer curs –Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820430

DIMA

DISSENY DE MÀQUINES 16/06/2020 15:15-18:15h.

820425

EFM
ENGINYERIA DE FLUIDS 10/06/2020 15:15-18:15h.

820426

FAB
FABRICACIÓ 15/06/2020 15:15-18:15h.

820428

ECIM

ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 19/06/2020 15:15-18:15h.

 Quart curs –Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820427

ETM

ENGINYERIA TÈRMICA 11/06/2020 15:15-18:15h.

820014

OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 12/06/2020 08:00-11:00h.