Saltar al contenido (pulsar Return)

Grau en Enginyeria Química

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE PRIMAVERA

AVíS:

Tots els exàmens finals s'han endarrerit una setmana, mantenint la mateixa distribució anterior.

Les dates que apareixen publicades són les correctes i estan actualitzades dintre del nou període d'exàmens establert al Calendari Acadèmic de l'EEBE (del 9 al 23 de juny).

Primer curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820007 

CAL
CÀLCUL 09/06/2020 15:15-18:15h.

295031

 QQ
QUÍMICA 11/06/2020 11:15-14:15h.

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 19/06/2020 11:15-14:15h.

820006

I

INFORMÀTICA 17/06/2020 08:00-11:00h.

 Primer curs –Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME 22/06/2020 15:15-18:15h.

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 10/06/2020 08:00-11:00h.

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 12/06/2020 11:15-14:15h.

295501

QDA
QUÍMICA EN DISSOLUCIÓ AQUOSA 18/06/2020 15:15-18:15h.

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 09/06/2020 11:15-14:15h.

 Segon curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS 18/06/2020 08:00-11:00h.

295024

TERM

TERMODINÀMICA 11/06/2020 08:00-11:00h.

820531

QOQ
QUÍMICA ORGÀNICA 15/06/2020 11:15-14:15h.

820002

ES

ESTADÍSTICA 22/06/2020 11:15-14:15h.

820530

QAQ
QUÍMICA ANALÍTICA 10/06/2020 15:15-18:15h.

 Segon curs –Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820527

FQ

FISICOQUÍMICA 12/06/2020 15:15-18:15h.

295504

FETRA

FENÒMENS DE TRANSPORT 16/06/2020 08:00-11:00h.

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 15/06/2020 08:00-11:00h.

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS 19/06/2020 15:15-18:15h.

 Tercer curs – Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820529

OBA1

OPERACIONS BÀSIQUES I 09/06/2020 15:15-18:15h.

295006

TMSQ

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 11/06/2020 15:15-18:15h.

820013

MF

MECÀNICA DE FLUIDS 16/06/2020 11:15-14:15h.

820522

ERQQ

ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA 17/06/2020 08:00-11:00h.

 Tercer curs –Segon quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820532

SOPQ

SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ PROCESSOS QUÍMICS 09/06/2020 08:00-11:00h.

820528

OBA2
OPERACIONS BÀSIQUES II 12/06/2020 11:15-14:15h.

820525

EEQ1Q
EXPERIMENTACIÓ ENGINYERIA QUÍMICA I 16/06/2020 15:15-18:15h.

 Quart curs –Primer quadrimestre

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

295502

TQA

TECNOLOGIES QUÍMIQUES AVANÇADES 11/06/2020 08:00-11:00h.

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 12/06/2020 08:00-11:00h.

820523

EPQ

ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS 18/06/2020 11:15-14:15h.

820526

EEQ2Q

EXPERIMENTACIÓ ENGINYERIA QUÍMICA II 22/06/2020 11:15-14:15h.