Saltar al contenido (pulsar Return)

Grau en Enginyeria de l'Energia

Calendari d'exàmens parcials quadrimestre de primavera

AVíS:

Tots els exàmens parcials programats fins el dia 3 d'abril no podran realitzar-se de manera presencial. L'estudiantat haurà de consultar a través de l'Atenea de les assignatures afectades si la prova es podrà realitzar de manera virtual.

PRIMER CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820004

F1FM

 

FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 25/03/2020 12:05-13:25h. Consulteu Atenea
13/05/2020 12:05-13:25h. A0.01, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05 i A1.14

820007 

CAL
CÀLCUL 01/04/2020 12:05-13:25h. Consulteu Atenea

820010

 Q
QUÍMICA 22/04/2020 12:05-13:25h. A1.02, A1.03, A1.05 i A1.06

 PRIMER CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820008

ACM

 

 

 

ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 18/03/2020 12:05-13:25h. Consulteu Atenea
15/04/2020 13:35-14:55h. A0.01, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06, A1.10, A1.14, A2.04, A2.06, A2.10 i A2.14
06/05/2020 12:05-13:25h. A0.01, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06, A1.10, A1.14, A2.04, A2.06, A2.10 i A2.14

820005

F2FE

 

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME 01/04/2020 13:35-14:55h. Consulteu Atenea
14/05/2020 14:05-15:25h. A0.01, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.13, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05 i A2.10

820009

CNED

CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 29/04/2020 12:05-13:25h. A0.01, A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06, A1.10, A1.13, A1.14, A2.04, A2.06 i A2.10

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 06/05/2020 13:35-14:55h. A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.13, A1.14, A2.02, A2.04, A2.05, A2.10

820019

TMS

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 07/05/2020 14:05-15:25h. A0.01, A1.04, A1.05 i A1.14

 SEGON CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820002

ES

 

 

 

ESTADÍSTICA 19/03/2020 14:05-15:25h. Consulteu Atenea
30/04/2020 14:05-15:25h. A0.01, A1.04, A1.05 i A1.14
27/05/2020 12:05-13:25h. A0.01, A1.04, A1.05 i A1.14

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 02/04/2020 14:05-15:25h. Consulteu Atenea

820016

STE

 

SISTEMES ELÈCTRICS 15/04/2020 12:05-13:25h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06 i A1.13

820013

MF

MECÀNICA DE FLUIDS 23/04/2020 14:05-15:25h. A0.01, A1.02, A1.04, A1.05, A1.10 i A1.14

 SEGON CURS –SEGON QUADRIMESTRE

CODINOM ASSIGNATURADIAHORARIAULES

820017

STI

 

 

SISTEMES ELECTRÒNICS 01/04/2020 12:05-13:25h. Consulteu Atenea
28/05/2020 14:05-15:25h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06, A1.09, A1.13 i A1.14

820012

CIA

CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 16/04/2020 14:05-15:25h. A1.02, A1.03, A1.04, A1.05 i A1.06

820020

TTC

 

TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 22/04/2020 13:35-14:55h. A0.01, A1.04, A1.14, A2.04 i A2.05

QUART CURS – PRIMER QUADRIMESTRE

CODI NOM ASSIGNATURA DIA HORARI AULES
820014
OP
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 22/04/2020 12:05-13:25h. A0.01, A1.04, A1.14 i A2.04