Saltar al contenido (pulsar Return)

Calendaris d'exàmens / Calendarios de exámenes / Exams calendar

Exàmens Parcials

Estudis de Grau


Avís:
Tots els exàmens parcials programats fins el dia 3 d'abril no podran realitzar-se de manera presencial. L'estudiantat haurà de consultar a través de l'Atenea de les assignatures afectades si la prova es podrà realitzar de manera virtual.

Exàmens Finals / Exámenes finales / Final exams

Exàmens de Reavaluació / Exámenes de reevaluación / Reassessment exams